Adhortacje

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


 

 

Kalendarium

Pielgrzymki

Beatyfikacje

Encykliki

Adhortacje

Listy apostolskie

Inne

Prace nad bibliografią

 

 

Adhortacje apostolskie Jana Pawła II

 • CATECHESI TRADENDAE o katechizacji w naszych czasach - 16 X 1979 r.
 • FAMILIARIS CONSORTIO o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym - 22 XI 1981 r.
 • REDEMPTIONIS DONUM o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia - 25 III 1984 r.
 • RECONCILIATIO ET PAENITENTIA o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła - 2 XII 1984 r.
 • CHRISTIFIDELES LAICI o powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie 20 lat po Soborze Watykańskim II - 30 XII 1988 r.
 • REDEMPTORIS CUSTOS o św. Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła - 15 VIII 1989 r.
 • PASTORES DABO VOBIS o formacji kapłanów we współczesnym świecie - 25 III 1992 r.
 • ECCLESIA IN AFRICA o Kościele w Afryce i jego misji ewangelizacyjnej u progu roku 2000 - 14 IX 1995 r.
 • VITA CONSECRATA o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie - 25 III 1996 r.
 • NOWA NADZIEJA DLA LIBANU - 10 V 1997 r.
 • ECCLESIA IN AMERICA o spotkaniu z Jezusem Chrystusem żywym, drogą do nawrócenia, komunii i solidarności w Ameryce - 22 I 1999 r.
 • ECCLESIA IN ASIA o Jezusie Chrystusie Zbawicielu oraz Jego misji miłości i służby w Azji: «Aby mieli życie i mieli je w obfitości» (por. J 10, 10) - 6 XI 1999 r.
 • ECCLESIA IN OCEANIA o Jezusie Chrystusie i ludach Oceanii: kroczyć Jego drogą, głosić Jego prawdę,
  żyć Jego życiem - 22 XI 2001 r.
 • ECCLESIA IN EUROPA o Jezusie Chrystusie, który żyje w Kościele jako źródło nadziei dla Europy - 28 VI 2003 r.
 • 16 X 2003 r. zostanie opublikowana posynodalna Adhortacja apostolska o posłudze biskupów w Kościele.
 

do góry