Listy

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


 

 

Kalendarium

Pielgrzymki

Beatyfikacje

Encykliki

Adhortacje

Listy apostolskie

Inne

Prace nad bibliografią

 

 

Ważniejsze Listy apostolskie Papieża

 1. RUTILANS AGMEN do Kościoła w Polsce z okazji 900-lecia męczeństwa św. Stanisława - 8 V 1979 r.
 2. DOMINICAE CENAE do wszystkich biskupów świata o tajemnicy i kulcie Eucharystii - 24 II 1980 r.
 3. EGREGIAE VIRTUTIS motu proprio ogłaszający świętych Cyryla i Metodego patronami Europy - 31 XII 1980 r.
 4. FAMILIA A DEO INSTITUTA motu proprio ustanawiający Papieską Rade ds. Rodziny - 9 V 1981 r.
 5. BEATA HEDVIGIS motu proprio ustanawiający Papieską Akademie Teologiczną w Krakowie - 8 XII 1981 r.
 6. TREDECIM ANNI motu proprio definitywnie aprobujący statut Międzynarodowej Komisji Teologicznej - 6 VIII 1982 r.
 7. RECOGNITIO IURIS motu proprio o ustanowieniu Papieskiej Komisji Interpretacji
  Kodeksu Prawa Kanonicznego - 2 l 1984 r.
 8. SALVIFICI DOLORIS o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia - 11 II 1984 r.
 9. DIE DOMINICO PASCHAE na zakończenie Roku Świętego - 29 IV 1984 r.
 10. DOLENTIUM HOMINUM motu proprio ustanawiający Papieską Komisje Duszpasterstwa Pracowników
  Służby Zdrowia (obecna Papieska Rada ds. Pracowników Służby Zdrowia) - 11 II 1985 r.
 11. DO MŁODYCH CAŁEGO ŚWIATA z okazji Światowego Roku Młodzieży - 31 III 1985 r.
 12. SESCENTESIMA ANNIVERSARIA na 600-lecie Chrztu Litwy - 5 VI 1987 r.
 13. DUODECIMUM SAECULUM na 1200-lecie Soboru Nicejskiego II - 4 XII 1987 r.
 14. EUNTES IN MUNDUM na 1000-lecie Chrztu Rusi Kijowskiej - 25 l 1988 r.
 15. DECESSORES NOSTRI o reformie Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej - 18 VI 1988 r.
 16. MULIERIS DIGNITATEM z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety - 15 VIII 1988 r.
 17. W 25. rocznice ogłoszenia Konstytucji Soborowej Sacrosanctum Concilium o świętej Liturgii - 4 XII 1988 r.
 18. Motu proprio ustanawiający Urząd Pracy Stolicy Apostolskiej - 1 l 1989 r.
 19. Z okazji 50. rocznicy wybuchu II wojny światowej - 27 VIII 1989 r.
 20. Z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej - 29 VI 1990 r.
 21. EUROPAE ORIENTALIS motu proprio o przekształceniu Komisji Pro Russia w Stałą Komisje Miedzy-dykasterialną
  ds. Kościoła w Europie Wschodniej - 15 l 1993 r.
 22. Motu proprio o połączeniu Papieskiej Rady ds. Kultury z Papieską Radą ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz o przekształceniu Papieskiej Komisji ds. Zachowania Dziedzictwa Artystycznego i Historycznego Kościoła w Papieską Komisję ds. Kościelnych Dóbr Kultury - 25 III 1993 r.
 23. O ustanowieniu Papieskiej Akademii Nauk Społecznych - 1 I 1994 r.
 24. O ustanowieniu Papieskiej Akademii Obrony Życia - 11 II 1994 r.
 25. ORDINATIO SACERDOTALIS o udzielaniu świeceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom - 22 V 1994 r.
 26. TERTIO MILLENNIO ADVENIENTE w związku z przygotowaniem Jubileuszu Roku 2000 - 10 XI 1994 r.
 27. ORIENTALE LUMEN w 100. rocznice Listu apostolskiego Orientalium dignitas papieża Leona XIII - 2 V 1995 r.
 28. Na 400-lecie Unii Brzeskiej - 12 XI 1995 r.
 29. Na 350-lecie Unii Użhorodzkiej - 18 IV 1996 r.
 30. O Duszpasterstwie Ludzi Morza - 31 l 1997 r.
 31. LAETAMUR MAGNOPERE zatwierdzający i promul-gujący typiczne wydanie łacińskie Katechizmu Kościoła Katolickiego - 15 VIII 1997 r.
 32. DIVINI AMORIS SCIENTIA z okazji ogłoszenia św. Teresy z Lisieux Doktorem Kościoła - 19 X 1997 r.
 33. AD TUENDAM FIDEM motu proprio wprowadzający pewne przepisy do Kodeksu Prawa Kanonicznego i Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich - 18 V 1998 r.
 34. Motu proprio o naturze teologicznej i prawnej Konferencji Episkopatów - 21 V 1998 r.
 35. DIES DOMINI o świętowaniu niedzieli - 31 V 1998 r.
 36. Motu proprio ogłaszający św. Brygidę Szwedzką, św. Katarzynę ze Sieny i św. Teresę Benedyktę od Krzyża Współpatronkami Europy - 1 X 1999 r.
 37. Z okazji 300-lecia Unii greckokatolickiego Kościoła Rumunii z Kościołem Rzymskim - 7 V 2000 r.
 38. Motu proprio o ogłoszeniu św. Tomasza Morusa Patronem rządzących i polityków - 31 X 2000 r.
 39. NOVO MILLENNIO INEUNTE na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 - 6 l 2001 r.
 40. MISERICORDIA DEI motu proprio o niektórych aspektach sprawowania Sakramentu Pokuty - 7 IV 2002 r.
 41. ROSARIUM VIRGINIS MARIAE o różańcu świętym 16 X 2002 r.
 

do góry