Inne dokumenty

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


 

 

Kalendarium

Pielgrzymki

Beatyfikacje

Encykliki

Adhortacje

Listy apostolskie

Inne

Prace nad bibliografią

 

 

Niektóre inne dokumenty papieskie

 1. SAPIENTIA CHRISTIANA: Konstytucja apostolska w sprawie uniwersytetów i wydziałów kościelnych - 15 IV 1979 r.
 2. SCRIPTURARUM THESAURUS: Konstytucja w związku z promulgacją nowej Wulgaty - 25 IV 1979 r.
 3. List o wolności religijnej, skierowany do sygnatariuszy Aktu Końcowego w Helsinkach - 1 IX 1980 r.
 4. List na 1600-lecie Soboru Konstantynopolitańskiego l I 1550-lecie Soboru Efeskiego - 25 III 1981 r.
 5. List wzywający do modlitwy za Kościół w Chinach - 6 I 1982 r.
 6. List o powołaniu Papieskiej Rady Kultury - 20 V 1982 r.
 7. APERITE PORTAS REDEMPTORI: Bulla ogłaszająca Rok Święty, Jubileusz 1950-lecia Odkupienia - 6 I 1983 r.
 8. SACRAE DISCIPLINAE LEGES: Konstytucja apostolska promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego - 25 l 1983 r.
 9. DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER: Konstytucja apostolska w sprawie nowego prawodawstwa w procedurze procesów kanonizacyjnych - 25 I 1983 r.
 10. List na 500-lecie urodzin Marcina Lutra - 31 X 1983 r.
 11. SPIRITUALI MILITUM CURAE: Konstytucja apostolska w sprawie ordynariatów wojskowych - 21 IV 1986 r.
 12. MAGNUM BAPTISMI DONUM: Przesłanie z okazji 1000-lecia Chrztu Rusi Kijowskiej - 14 II 1988 r.
 13. List do wszystkich osób konsekrowanych we wspólnotach zakonnych oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego - 22 V 1988 r.
 14. PASTOR BONUS: Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej - 28 VI 1988 r.
 15. List zapowiadający nawiązanie stosunków dyplomatycznych miedzy Stolicą Apostolską a Polską - 11 IV 1989 r.
 16. Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich - 15 VIII 1990 r.
 17. List w obronie nietykalności życia ludzkiego - 19 V 1991 r.
 18. List nt. stosunków miedzy katolikami a prawosławnymi w nowej sytuacji Europy Środkowej i Wschodniej - 31 V 1991 r.
 19. List w związku z ustanowieniem nowej organizacji kościelnej w Polsce - 25 III 1992 r.
 20. List o ustanowieniu Światowego Dnia Chorego - 13 V 1992 r.
 21. FIDEI DEPOSITUM: Konstytucja apostolska ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego, opracowanego po Ekumenicznym Soborze Watykańskim II - 11 X 1992 r.
 22. Orędzie w obronie ludności Bośni i Hercegowiny - 1 III 1993 r.
 23. List do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994 - 2 II 1994 r.
 24. List do głów państw w związku z konferencją kairską ONZ nt. zaludnienia i rozwoju - 19 III 1994 r.
 25. List do dzieci w Roku Rodziny - 13 XII 1994 r.
 26. Przesłanie z okazji 50. rocznicy zakończenia w Europie II wojny światowej - 8 V 1995 r.
 27. Przesłanie z okazji konferencji ONZ poświeconej kobiecie - 26 V 1995 r.
 28. List do kobiet w związku z konferencją ONZ poświeconą kobiecie - 29 VI 1995 r.
 29. Przesłanie w związku z 50. rocznicą zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki - 5 VIII 1995 r.
 30. UNIVERSI DOMINICI GREGIS: Konstytucja apostolska o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego - 22 II 1996 r.
 31. List z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała - 28 V 1996 r.
 32. Przesłanie na Międzynarodowy Dzień Walki z Narkomanią i Nielegalnym Handlem Narkotykami - 28 VI 1996 r.
 33. Orędzie z okazji obchodów l Dnia Życia Konsekrowanego - 6 I 1997 r.
 34. INCARNATIONIS MYSTERIUM: Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 - 29 XI 1998 r.
 35. Przesłanie z okazji 50. rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - 30 XI 1998 r.
 36. List do artystów - 4 IV 1999 r.
 37. Przesłanie z okazji 50-lecia powstania Rady Europy - 5 V 1999 r.
 38. Orędzie na 100-lecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa - 11 VI 1999 r.
 39. Przesłanie poświecone nowym ruchom i wspólnotom kościelnym - 18 VI 1999 r.
 40. List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia - 29 VI 1999 r.
 41. List do osób w podeszłym wieku - 1 X 1999 r.
 42. List w związku z obchodami 1000. rocznicy Synodu i Zjazdu Gnieźnieńskiego - 12 II 2000 r.
 43. List do przedstawicieli Światowego Ruchu Chrześcijańskich Ludzi Pracy - 7 V 2000 r.
 44. Orędzie na Jubileusz w więzieniach - 24 VI 2000 r.
 45. Nowa Ustawa Zasadnicza Państwa Watykańskiego - 26 XI 2000 r.
 46. Przesłanie do Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiecych - 7 III 2001 r.
 47. Przesłanie w związku z epidemią HIV/AIDS - 21 VI 2001 r.
 48. Przesłanie do osób konsekrowanych - 21 IX 2001 r.
 49. List do przywódców państw i rządów; dekalog z Asyżu na rzecz pokoju - 24 II 2002 r.
 50. Przesłanie do spowiedników - 15 III 2002 r.
 51. Przesłanie z okazji 50. rocznicy ustanowienia stałej misji Stolicy Apostolskiej przy UNESCO - 25 XI 2002 r.
 

do góry