Kalendarium

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


 

 

Kalendarium

Pielgrzymki

Beatyfikacje

Encykliki

Adhortacje

Listy apostolskie

Inne

Prace nad bibliografią

 

 

Kalendarium

18 maja 1920 - w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. Ojciec, oficer w austriackiej administracji wojskowej po odzyskaniu niepodległości przez Polskę służył w stopniu porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień.
20 czerwca 1920
Ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. Franciszka Żaka.
Wrzesień 1924
Starszy brat Karola – Edmund opuszcza dom rodzinny udając się na studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
15 września 1926
Karol rozpoczyna naukę w szkole podstawowej.
13 kwietnia 1929
Umiera matka Karola, Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa.
Maj 1929
Przyjmuje pierwszą Komunię świętą.
Wrzesień 1930
Przechodzi do I Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity o profilu klasycznym.
5 grudnia 1932
Starszy brat Karola, Edmund Wojtyła, lekarz szpitala w Bielsku umiera w wieku 26 lat, po zarażeniu szkarlatyną od pacjentki.
Jesień 1934
Karol zaczyna występować w miejscowych przedstawieniach teatralnych.
Luty 1936
Rozpoczyna intensywną współpracę z polonistą, awangardowym reżyserem teatralnym Mieczysławem Kotlarczykiem, późniejszym twórcą Teatru Rapsodycznego.
6 maja 1938
Książe metropolita Adam Stefan Sapieha wizytuje gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach.
Maj 1938
Karol przyjmuje sakrament bierzmowania.
14 maja 1938
Przystępuje do egzaminu dojrzałości. Na maturze zdaje: religię, język polski, język łaciński, język grecki. Ze wszystkich przedmiotów uzyskał oceny bardzo dobre.
Sierpień 1938
Wraz z ojcem przenosi się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wiosna 1939
Powstaje pierwszy tomik poezji Karola pt. Psałterz Dawidów /Księga Słowiańska/, znany również jako Renesansowy psałterz.
Lipiec 1939
Przechodzi szkolenie wojskowe Legii Akademickiej w Ożomili .
1 Września 1939
Wybuch drugiej wojny światowej.
6 listopada 1939
184 profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych i wywiezionych do Sachsenhausen. Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia i działalność w podziemnym ruchu oporu. Bierze udział w przygotowaniach i wystawieniach nielegalnego teatru.
28 grudnia 1939
W liście do Mieczysława Kotlarczyka informuje przyjaciela o ukończeniu poematu dramatycznego Dawid.
Luty 1940
W salezjańskiej parafii na Dębnikach poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go do młodzieżowego Koła Żywego Różańca oraz w świat dzieł hiszpańskich mistyków, m.in. św. Jana od Krzyża.
Wiosna – lato 1940
Powstają dramaty Hiob oraz Jeremiasz .
Wrzesień 1940
Karol Wojtyła rozpoczyna pracę fizyczną jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku a później fabryce sody kaustycznej Solvay, by uchronić się przed wyjazdem na przymusowe roboty do Niemiec.
18 lutego 1941
Umiera ojciec, Karol Wojtyła senior, pochowany 22 lutego na cmentarzu wojskowym na Rakowicach.
23 maja 1941
Gestapo aresztuje 11 Księży Salezjanów z Dębnik i działalność duszpasterska parafii spoczywa na przewodnikach duchowych Kół Żywego Różańca.
22 sierpnia 1941
Mieczysław Kotlarczyk zakłada Teatr Żywego Słowa zwany później Teatrem Rapsodycznym.
1 listopada 1941
Wojtyła gra rolę króla Bolesława Śmiałego w pierwszym konspiracyjnym przedstawieniu Teatru Rapsodycznego, Królu-Duchu Słowackiego. Następne premiery to Hymny Jana Kasprowicza, Godzina Stanisława Wyspiańskiego, wybór poezji C. K. Norwida Portret artysty, Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Samuel Zborowski Słowackiego.
Październik 1942
Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczyna studia filozoficzne kontynuując pracę w Solvayu.
19 lutego 1944
Potrącony przez niemiecką ciężarówkę przebywa dwa tygodnie w szpitalu.
6 sierpnia 1944
Arcybiskup Adam Sapieha przenosi seminarium do swojej rezydencji.
9 listopada 1944
Otrzymuje z rąk Księcia Metropolity tonsurę.
18 styczeń 1945
Kończy się niemiecka okupacja Krakowa i wkracza Armia Czerwona.
1 listopada 1946
Karol Wojtyła otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk kard. A. S. Sapiehy.
4 listopada 1946
Msza św. prymicyjna na Wawelu.
15 listopada 1946
Wyjeżdża do Rzymu na studia teologiczne.
Lato 1947
Podróżuje po Francji, Belgii i Holandii.
15 czerwca 1948
Obrona pracy doktorskiej pt. Doctrina de fide apud S. Joannem de Cruce na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie.
15 czerwca 1948
Powrót ze studiów do Polski.
28 lipca 1948
Wojtyła przybywa do Niegowici, pierwszej przydzielonej mu parafii.
16 grudnia 1948
Promocja doktorska na Uniwersytecie Jagiellońskim.
6 marca 1949
Karol Wojtyła publikuje w „Tygodniku Powszechnym” (nr 9/49) swój pierwszy artykuł o ruchu księży-robotników we Francji.
17 sierpnia 1949
Ksiądz Wojtyła zostaje przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego, które z czasem przyjmuje również formę duszpasterstwa turystycznego. Nazywany przez swoich wychowanków „Wujkiem” organizuje liczne wyprawy górskie, piesze, rowerowe i narciarskie.
Zima 1950
Organizuje pierwszy w krakowskiej diecezji kurs przygotowujący narzeczonych do małżeństwa i kończy dramat Brat naszego Boga.
13 marca 1950
Inauguruje w kościele św. Floriana pierwsze rekolekcje dla studentów.
7 maja 1950
Ukazuje się cykl poetycki Wojtyły, Pieśń o blasku wody, opublikowany pod pseudonimem Andrzej Jawień w "Tygodniku Powszechnym" (nr 19/50).
4 maja 1951
Studencki "chórek" Wojtyły śpiewa po raz pierwszy gregoriańską Missa de Angelis.
23 lipca 1951
W wieku 84 lat umiera książę metropolita krakowski, kardynał Adam Sapieha.
1 września 1951
Arcybiskup Eugeniusz Baziak udziela księdzu Wojtyle urlopu naukowego na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej. Pozostając nadal duszpasterzem akademickim u św. Floriana odprawia Msze święte w kościele św. Katarzyny na krakowskim Kazimierzu a mieszka przy ul. Kanoniczej 19.
23 sierpnia – 1 września 1953
Pierwsza wyprawa kajakowa „Środowiska” księdza Wojtyły.
Październik 1953
Rozpoczyna wykłady z etyki społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim.
30 listopada – 3 grudnia 1953
Rada Wydziału Teologicznego UJ jednogłośnie przyjmuje przedstawioną przez księdza Wojtyłę rozprawę habilitacyjną pt. Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera.
Styczeń 1954
Zatwierdzenie habilitacji.
Październik 1954
Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego na UJ prowadzi wykłady dla studentów trzech seminariów (Krakowskiego, Śląskiego i Częstochowskiego). Ks. Wojtyła wykłada dla słuchaczy IV i V roku katolicką etykę społeczną.
12 października 1954
Ksiądz doktor habilitowany Karol Wojtyła zostaje zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim [KUL].
Rok akademicki 1954 - 1955
Prowadzi wykłady na Wydziale Filozoficznym z historii doktryn etycznych na temat "Akt i przeżycie etyczne" (analiza etyki filozoficznej Maxa Schelera, Immanuela Kanta i Tomasza z Akwinu).
19 listopada 1954
Turyście Karolowi Wojtyle zostaje przyznana Odznaka Turystyki Pieszej.
28 - 30 maja 1955
Uczestniczy w międzynarodowym spływie kajakowym na Dunajcu.
Rok akademicki 1955 - 1956
Wykłady Wojtyły na KUL-u "Dobro i wartość" (analiza etyki Platona, Arystotelesa, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, I. Kanta i M. Schelera).
5 - 10 marca 1956
Głosi u św. Floriana w Krakowie doroczne rekolekcje akademickie.
Rok akademicki 1956 - 1957
Wykłady Wojtyły na KUL-u na temat "Zagadnienia normy i szczęścia" (w konfrontacji z etyką filozoficzną Davida Hume'a i Jeremy Banthama).
1 grudnia 1956
Karol Wojtyła otrzymuje stały etat w katedrze etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i jest oficjalnie zastępca profesora oraz prowadzi seminarium aspiranckie.
Rok akademicki 1957 - 1958
Wykłady Wojtyły koncentrują się wokół etyki seksualnej i są kontynuowane w roku akademickim 1958-1959.
Listopad 1957
Poetycki cykl Wojtyły, Kamieniołom, opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
Styczeń – kwiecień 1958
Prowadzi w kościele Felicjanek serię konferencji duchowych dla środowiska lekarskiego w Krakowie. Równocześnie kontynuuje druk swojego Elementarza etycznego w „Tygodniku Powszechnym” gdzie pod pseudonimem Andrzej Jawień ukazuje się nowy cykl poezji Wojtyły Profile Cynerejczyka.
4 lipca 1958
Ksiądz Karol Wojtyła jest mianowany przez papieża Piusa XII biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej i zostaje najmłodszym członkiem Episkopatu Polski.
28 września 1958
Konsekracja biskupia Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu.
25 stycznia 1959
Papież Jan XXIII zapowiada II Sobór Watykański.
30 grudnia 1959
Wojtyła pisemnie przedstawia komisji przygotowującej Vaticanum Secundum tekst o kryzysie humanizmu.
1960
Wydawnictwo KUL-u publikuje książkę Karola Wojtyły Miłość i odpowiedzialność.
Grudzień 1960
Sztuka Wojtyły, Przed sklepem jubilera, opublikowana pod pseudonimem w "Znaku".
Rok akademicki 1960 - 1961
Ostatnie wykłady Wojtyły traktują o "Teorii i metodologii etyki"
16 lipca 1962
Po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka zostaje wikariuszem kapitulnym, czyli tymczasowym zarządcą archidiecezji krakowskiej.
11 października 1962
II Sobór Watykański zostaje otwarty.
7 listopada 1962
Biskup Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat reformy liturgicznej.
21 listopada 1962
Zabiera głos w czasie soborowej debaty o Objawieniu.
3 czerwca 1963
Umiera Jan XXIII, a 21 czerwca jego miejsca zajmuje papież Paweł VI.
Jesień 1963
Biskup Wojtyła włącza się do soborowej debaty o Kościele jako ludzie Bożym.
Listopad 1963
Zostaje opublikowany w "Znaku" (nr 11/1963) obszerny poemat Wojtyły Kościół: Pasterze i źródła, poetycki zapis z I sesji Soboru.
5 - 15 grudnia 1963
Wojtyła udaje się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej wraz z kilkudziesięcioma innymi uczestnikami Soboru.
30 grudnia 1963
Papież Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą krakowskim.
8 marca 1964
Karol Wojtyła zostaje wprowadzony na urząd arcybiskupa Krakowa.
Marzec 1964
Pierwszy list pasterski arcybiskupa Wojtyły podkreśla odpowiedzialność świeckich.
Maj 1964
Esej Wojtyły, Rozważania o ojcostwie, opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
25 września 1964
Na III sesji Soboru wypowiada się na temat wolności religijnej.
8 października 1964
Zabiera głos w soborowej debacie na temat powołania świeckich.
21 października 1964
Arcybiskup Wojtyła wypowiada się na temat dialogu Kościoła ze światem i konieczności uwzględnienia zróżnicowanej sytuacji wiernych w różnych krajach.
8 grudnia 1964
Wygłasza w kościele Mariackim jedno z wielu swoich sprawozdań dla mieszkańców Krakowa na temat Soboru.
Styczeń - kwiecień 1965
Arcybiskup Wojtyła pracuje w Ariccia i Rzymie w podkomisji przygotowującej soborowy dokument "O Kościele w świecie współczesnym".
Luty 1965
Wojtyła pisze w "Tygodniku Powszechnym" artykuł: Sobór a praca teologów.
Kwiecień 1965
W następnym artykule w „Tygodniku Powszechnym” arcybiskup Wojtyła podkreśla konieczność spojrzenia na Sobór „od wewnątrz”.
7 maja 1965
Arcybiskup Wojtyła ustanawia doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych.
Czerwiec 1965
Cykl poetycki Wojtyły, Wędrówka do miejsc świętych, opublikowany pod pseudonimem „Znaku”.
22 września 1965
Arcybiskup Wojtyła wypowiada się na Soborze na temat odpowiedzialności wynikającej z wolności religijnej.
28 września 1965
Wojtyła przemawia na Soborze na temat chrześcijańskiego rozumienia „świata” i o problemie współczesnego ateizmu.
18 listopada 1965
Ogłoszenie orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich: „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.
1966
Polska obchodzi milenium swojego chrześcijaństwa.
Kwiecień 1966
Milenijny poemat Wojtyły, Wigilia wielkanocna 1966, opublikowany pod pseudonimem w "Znaku".
28 czerwca 1967
Karol Wojtyła zostaje kreowany kardynałem przez papieża Pawła VI.
31 sierpnia 1967
Komunistyczne władze polski zamykają Teatr Rapsodyczny.
14 października 1967
Kardynał Wojtyła inauguruje prace ziemne pod budowę kościoła Arka Pana w Nowej Hucie.
Luty 1968
Komisja krakowskich teologów przedstawia papieżowi Pawłowi VI swoje memorandum Podstawy nauki Kościoła o zasadach życia małżeńskiego.
1969
Osoba i czyn Wojtyły zostaje wydana przez Polskie Towarzystwo Teologiczne.
Sierpień - wrzesień 1969
Kardynał Wojtyła podróżuje po Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.
Jesień 1969
Wojtyła powołuje archidiecezjalny Instytut Teologii Rodziny.
11-28 października 1969
Kardynał Wojtyła bierze udział w Synodzie Biskupów w Rzymie.
1969
Wojtyła pisze U podstawy odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II.
16 - 17 grudnia 1970
Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim toczy się dyskusja nad Osobą i czynem Wojtyły.
30 września - 6 listopada 1971
Wojtyła uczestniczy w Synodzie Biskupów, poświęconym posłudze kapłańskiej i sprawiedliwości w świecie.
24 grudnia 1971
Kardynał Wojtyła odprawia swoją pierwszą pasterkę na otwartym powietrzu w Nowej Hucie-Mistrzejowicach.
8 maja 1972
Rozpoczyna się Synod Archidiecezji Krakowskiej.
16 sierpnia 1972
Kardynał Wojtyła odprawia mszę świętą w obozowisku na Błyszczu, „górze Tabor” ruchu oazowego.
Luty 1973
Wojtyła reprezentuje polski Kościół na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Melbourne w Australii.
17 - 24 kwietnia 1974
Uczestniczy w międzynarodowym kongresie tomistycznym w Rzymie, Neapolu i Fossanova.
16 kwietnia 1974
Kardynał Wojtyła rzuca wyzwanie czechosłowackim władzom komunistycznym, wygłaszając przemówienie na pogrzebie kard. Stefana Trochty w Litomierzycach.
27 września - 26 października 1974
Pełni funkcję relatora na Synodzie Biskupów na temat ewangelizacji.
Maj 1975
Cykl poetycki Wojtyły, Rozważanie o śmierci, opublikowany pod pseudonimem w „Znaku”.
7 - 13 marca 1976
Kardynał Wojtyła głosi rekolekcje wielkopostne dla papieża Pawła VI i Kurii Rzymskiej.
23 lipca - 11 września 1976
Udaje się do Stanów Zjednoczonych na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Filadelfii.
15 maja 1977
Kardynał Wojtyła konsekruje kościół Arka Pana w Nowej Hucie.
30 września - 29 października 1977
Uczestniczy w Synodzie Biskupów, poświęconym katechizacji.
25 maja 1978
Kardynał Wojtyła broni podstawowych praw człowieka w obecności kilkudziesięciu tysięcy wiernych podczas dorocznej krakowskiej procesji Bożego Ciała.
6 sierpnia 1978
Paweł VI umiera w Castel Gandolfo i 12 sierpnia zostaje pochowany w Bazylice św. Piotra.
26 sierpnia 1978
Kolegium kardynalskie wybiera na papieża Albino Lucianiego, który przybiera bezprecedensowe podwójne imię Jan Paweł I i odmawia włożenia tiary papieskiej podczas mszy inauguracyjnej 3 września.
28 września 1978
Kardynał Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi ze „Środowiska” świętuje dwudziestolecie biskupstwa.
28 - 29 września 1978
Tej nocy umiera Jan Paweł I.
30 września – 2 października 1978
Kardynał Wojtyła pisze swój ostatni wiersz Stanisław.
8 października 1978
Wygłasza kazanie podczas mszy za Jana Pawła I w Rzymie, podkreślając, iż miłość do Chrystusa to najważniejszy wymóg stawiany papieżowi.
13 października 1978
Najbliższy przyjaciel Wojtyły w Rzymie, biskup Andrzej Deskur, doznaje wylewu.
14 października 1978
Rozpoczyna się kolejne konklawe.
16 października 1978
Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża, przybiera imię Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra w „naszym języku włoskim”.
22 października 1978
Papież Jan Paweł II uroczyście inauguruje swój pontyfikat.
29 października 1978
Odwiedza sanktuarium maryjne w Mentorelli.
Październik 1978
KGB i Komitet Centralny KPZR zlecają wykonanie analiz wyboru Karola Wojtyły na urząd papieski.
Listopad 1978
Na Litwie powstaje Komitet Obrony Praw Ludzi Wierzących.
5 listopada 1978
Jan Paweł odwiedza sanktuaria świętych patronów Włoch, Franciszka z Asyżu i Katarzyny Sieneńskiej.
12 listopada 1978
Papież Jan Paweł II obejmuje we władanie swoją rzymską katedrę, bazylikę św. Jana na Lateranie.
20 listopada 1978
Spotyka się z kardynałem Josifem Slipym, głową prześladowanego Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
2 grudnia 1978
Apeluje o wolność religijną dla wszystkich w trzydziestą rocznicę proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
3 grudnia 1978
Jan Paweł II dokonuje pierwszej wizytacji parafii w Rzymie.
23 grudnia 1978
Jan Paweł II wysyła kardynała Antonia Samorè jako mediatora w konflikcie granicznym w rejonie kanału Beagle między Argentyną i Chile.
29 grudnia 1978
Mianuje Franciszka Macharskiego swoim następcą w archidiecezji krakowskiej i 6 stycznia 1979 udziela mu sakry biskupiej.
28 stycznia 1979
Wygłasza przemówienie na III Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Puebli w Meksyku.
25 lutego 1979
Jan Paweł II udziela ślubu córce rzymskiego zamiatacza ulic.
4 marca 1979
Pierwsza encyklika Jana Pawła II, Redemptor hominis.
24 stycznia 1979
Minister spraw zagranicznych ZSRR, Andriej Gromyko, składa wizytę papieżowi Janowi Pawłowi II w Watykanie.
2 marca 1979
Papież podejmuje działanie na rzecz wzmocnienia katolicyzmu w Czechosłowacji w liście dotyczącym oporu religijnego wobec tyranii.
19 marca 1979
Papieski list do ukraińskiego kardynała Josipa Slipego zapowiada obchody tysiąclecia chrześcijaństwa na Rusi Kijowskiej w 1988 roku i broni zasady powszechnej wolności religijnej.
30 kwietnia 1979
Arcybiskup Agostino Casaroli zostaje mianowany sekretarzem Stolicy Apostolskiej.
2 - 10 czerwca 1979
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
14 - 31 sierpień 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej daje początek ruchowi i związkowi zawodowemu „Solidarność”.
8 kwietnia 1979
Papież Jan Paweł II ogłasza pierwszy list do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek.
30 czerwca 1979
Podczas swego pierwszego konsystorza Jan Paweł II mianuje czternastu nowych kardynałów.
5 września 1979
Papież rozpoczyna czteroletni cykl audiencji generalnych poświęconych teologii ciała.
29 września - 1 października 1979
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do Irlandii.
1 - 8 października 1979
Papież udaje się w swą pierwszą pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych.
2 października 1979
Jan Paweł II przemawia na 34. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
5 listopada 1979
Papież zwołuje kolegium kardynalskie na pierwsze od 400 lat posiedzenie konsultacyjne.
10 listopad 1979
Jan Paweł II wzywa do ponownego zbadania sprawy Galileusza.
13 listopada 1979
Przywództwo radzieckie zatwierdza plan „działań przeciwko polityce Watykanu w stosunku do państw socjalistycznych”.
26 listopada 1979
Mahmet Ali Agca grozi, że zabije Jana Pawła II.
29 - 30 listopada 1979
Jan Paweł II składa wizytę w Stambule patriarsze ekumenicznemu Dimitriosowi I.
15 grudnia 1979
Kongregacja Nauk Wiary oświadcza, iż ks. Hansa Künga nie można uznać za teologa katolickiego; Jan Paweł II wygłasza na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim przemówienie na temat znaczenia teologii dla profetycznego posłannictwa Kościoła.
28 grudnia 1979
Jan Paweł mianuje arcybiskupem Mediolanu Carla Marię Martiniego SJ, rektora Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego.
16 października 1979
Adhortacja apostolska Catechesi tradendae stanowi ukoronowanie Synodu Biskupów z roku 1977.
14 - 31 stycznia 1980
Synod partykularny Kościoła holenderskiego.
24 lutego 1980
List Jana Pawła II na temat Eucharystii, Dominicae Cenae.
24 - 27 marca 1980
W Rzymie zbiera się Synod ukraińskich biskupów greckokatolickich.
5 kwietnia 1980
Rozpoczęcie wydawania raz w miesiącu polskiej edycji „L'Osservatore Romano”.
6 kwietnia 1980
Jan Paweł II pisze list do Kościoła na Węgrzech, wzywający do ożywienia katolicyzmu.
2 - 12 maja 1980
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Afryki.
30 maja - 2 czerwca 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Papieża we Francji.
2 czerwca 1980
Jan Paweł II przemawia na forum UNESCO.
30 czerwca - 12 lipca 1980
Pierwsza pielgrzymka duszpasterska Jana Pawła II do Brazylii.
16 - 19 sierpnia 1980
Pierwsze seminarium dla fizyków w Castel Gandolfo.
1 września 1980
Dokument Stolicy Apostolskiej o wolności religijnej skierowany do sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE.
26 września - 25 października 1980
Synod Biskupów poświęcony zadaniom rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym; jego ukoronowaniem będzie adhortacja apostolska Familiaris consorito, ogłoszona 22 listopada 1981 roku.
15 - 19 listopada 1980
Pierwsza wizyta duszpasterska Jana Pawła II w Niemczech Zachodnich.
30 listopad 1980
Druga encyklika Jana Pawła II, Dives in misericordia.
14 - 31 sierpnia 1980
Strajk w Stoczni Gdańskiej powołuje do życia związek zawodowy i ruch „Solidarność”.
20 sierpnia 1980
Przesłania Jana Pawła II do przywódców Kościoła w Polsce popierają postulaty strajkujących.
27 sierpnia 1980
Konferencja Episkopatu Polski popiera apel strajkujących o utworzenie niezależnych związków zawodowych.
24 października - 10 listopada 1980
Trwa kryzys wokół rejestracji "Solidarności".
5 grudnia 1980
Rząd sowiecki wstrzymuje planowaną inwazję Układu Warszawskiego na Polskę.
16 grudnia 1980
Jan Paweł II pisze do Leonida Breżniewa w obronie suwerenności Polski.
31 grudnia 1980
List apostolski Egregiae virtutis ogłasza Cyryla i Metodego współpatronami Europy.
15-18 stycznia 1981
Ojciec Święty przyjmuje w Watykanie delegację „Solidarności”.
31 stycznia 1981
Jan Paweł II mianuje Jean-Marie Lustigera arcybiskupem Paryża.
16 - 27 lutego 1981
Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła do Azji.
Marzec 1981
Kryzys bydgoski wzbudza niepokoje w Polsce; nasilenie ataków prasy sowieckiej na Jana Pawła II.
9 maja 1981
Powołanie Papieskiej Rady do spraw Rodziny.
13 maja 1981
Papież Jan Paweł II zostaje postrzelony na placu św. Piotra przez Mehmeta Ali Agcę.
28 maja 1981
W Warszawie umiera kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski.
3 czerwca 1981
Jan Paweł powraca do Watykanu z kliniki Gemelli.
20 czerwca 1981
Jan Paweł wraca do kliniki Gemelli z powodu infekcji wirusowej.
7 lipca 1981
Józef Glemp zostaje prymasem Polski.
22 lipca 1981
Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na dożywocie po trzydniowym procesie w Rzymie.
14 sierpnia 1981
Jan Paweł opuszcza klinikę Gemelli i po uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej udaje się na rekonwalescencję do Castel Gandolfo.
5 września 1981
Otwarcie I Krajowego Zjazdu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
14 września 1981
Laborem exercens, pierwsza społeczna encyklika Jana Pawła.
25 września 1981
Oficjalny pisemny werdykt w procesie Agcy sugeruje istnienie spisku na życie Papieża.
5 października 1981
Jan Paweł II wyznacza osobistego delegata do zarządzania Towarzystwem Jezusowym.
18 października 1981
Generał Wojciech Jaruzelski zostaje I sekretarzem PZPR.
8 grudnia 1981
Jan Paweł II poświęca ikonę Maryi, Matki Kościoła - pierwszy wizerunek Maryjny na placu św. Piotra.
12 - 13 grudnia 1981
Generał Jaruzelski ogłasza w Polsce stan wojenny i wydaje nakaz internowania tysięcy działaczy „Solidarności”.
18 grudnia 1981
List papieski do Jaruzelskiego nalega na położenie kresu przemocy i rozpoczęcie narodowego dialogu.
1 stycznia 1982
Przesłanie Jana Pawła na doroczny Światowy Dzień Pokoju potępia „fałszywy pokój” totalitaryzmu.
Maj-czerwiec 1982
Wizyty papieskie w Wielkiej Brytanii i Argentynie podczas wojny o Falklandy/Malwiny.
25 listopada 1981
Kardynał Joseph Ratzinger zostaje mianowany prefektem Kongregacji Nauki Wiary.
27 lutego 1982
Spotkanie prowincjałów jezuickich z Janem Pawłem.
13 maja 1982
Jan Paweł II odwiedza sanktuarium maryjne w Fatimie w pierwszą rocznicę zamachu.
7 czerwca 1982
Spotkanie Jana Pawła z Prezydentem Reaganem w Watykanie.
10 października 1982
Papież Jan Paweł II kanonizuje bł. Maksymiliana Kolbego jako męczennika.
28 listopada 1982
Jan Paweł nadaje status prałatury personalnej Opus Dei.
18-19 stycznia 1983
Konsultacje watykańskie w sprawie szkicu listu pasterskiego biskupów USA na temat broni atomowej.
25 stycznia 1983
Konstytucja apostolska Sacrae disciplinae leges promulguje nowy Kodeks Prawa Kanonicznego; konstytucja apostolska Divinus perfectionis magister wprowadza poprawki w procedurze procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego.
2 lutego 1983
Podczas drugiego konsystorza Jan Paweł mianuje osiemnastu nowych kardynałów.
24 lutego 1983
Narada kryzysowa w Watykanie na temat ryzyka związanego z papieską pielgrzymką do Nikaragui.
2-10 marca 1983
Jan Paweł odwiedza Amerykę Środkową.
25 marca 1983
Inauguracja Świętego Roku Odkupienia.
16-23 czerwca 1983
Druga Pielgrzymka Jana Pawła do Polski.
22 lipca 1983
Generał Jaruzelski oficjalnie znosi stan wojenny w Polsce.
Sierpień 1983
Pierwsze, odbywające się w cyklu dwuletnim, międzynarodowe seminarium humanistyczne w Castel Gandolfo.
2 września 1983
W Rzymie rozpoczyna obrady 33. Kongregacja Generalna Towarzystwa Jezusowego.
29 września-29 października 1983
Synod Biskupów o pokucie i pojednaniu w misji Kościoła; prace Synodu zostaną ukoronowane adhortacją apostolską Reconciliatio et paenitentia, ogłoszoną 2 grudnia 1984.
5 października 1983
Lech Wałęsa otrzymuje pokojową nagrodę Nobla.
31 października 1983
List papieski do kardynała Johannesa Willebrandsa z okazji pięćsetlecia urodzin Marcina Lutra.
16 listopad 1983
Jan Paweł II przesyła osobisty list do przywódcy chińskiego Deng Xiaopinga, prosząc o bezpośredni kontakt z rządem chińskim.
27 grudnia 1983
Jan Paweł II odwiedza Mehmeta Ali Agcę w rzymskim więzieniu Rebibbia.
10 stycznia 1984
Ustanowienie pełnych stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Stanami Zjednoczonymi.
26 stycznia 1984
Jan Paweł mianuje Johna J. O'Connora arcybiskupem Nowego Jorku.
11 lutego 1984
Salvifici doloris, list apostolski o chrześcijańskim sensie cierpienia.
8 kwietnia 1984
Kardynał Bernardin Gantin zostaje mianowany prefektem Kongregacji Biskupów; kardynał Roger Etchegaray obejmuje stanowisko przewodniczącego Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”.
2 - 12 maja 1984
Druga papieska pielgrzymka do Azji.
12 czerwca 1984
Przemówienie Jana Pawła do Światowej Rady Kościołów w Genewie.
6 sierpnia 1984
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza Instrukcję o niektórych aspektach „teologii wyzwolenia”.
9 - 21 września 1984
Pierwsza pielgrzymka pasterska Jana Pawła do Kanady.
19 października 1984
Ksiądz Jerzy Popiełuszko zostaje zamordowany przez polską Służbę Bezpieczeństwa.
4 grudnia 1984
Joaquin Navarro-Valls zostaje mianowany dyrektorem Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
27 lutego 1985
Sowiecki minister spraw zagranicznych Andrej Gromyko bezskutecznie próbuje wciągnąć Jana Pawła II w kampanię przeciwko amerykańskiej inicjatywie obrony strategicznej.
11 marca 1985
Kongregacja Nauki Wiary wydaje oświadczenie w sprawie książki brazylijskiego teologa wyzwolenia Leonardo Boffa Kościół: charyzmat i władza.
31 marca1985
List apostolski Jana Pawła II do młodych całego świata.
29 kwietnia 1985
Zakończenie zasadniczej reorganizacji Kurii Rzymskiej, rozpoczętej w 1984 roku.
11 - 15 maja 1985
Papieska pielgrzymka do Holandii.
27 maja 1985
Podczas trzeciego konsystorza Jan Paweł mianuje dwudziestu ośmiu nowych kardynałów.
2 czerwca 1985
Slavorum apostoli, czwarta encyklika Jana Pawła II.
24 czerwca 1985
Komisja Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków Religijnych z Judaizmem wydaje dokument Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego (Wskazówki do właściwego przedstawiania tych zagadnień).
28 czerwca 1985
W dwudziestą piątą rocznicę powstania Sekretariatu Jedności Chrześcijan Jan Paweł oświadcza, że zaangażowanie Kościoła rzymskokatolickiego na rzecz ekumenizmu jest „nieodwołalne”.
5 lipca 1985
W Czechosłowacji wielkie uroczystości w Welehradzie na Morawach stają się okazją do publicznego odrodzenia się katolickiego ruchu oporu.
19 sierpnia 1985
Jan Pawłem II przemawia do 80 tysięcy młodych muzułmanów w Casablance.
28 października 1985
Jan Paweł przemawia do Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Nostra aetate, Deklaracji II Soboru Watykańskiego o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.
24 listopada - 8 grudnia 1985
Nadzwyczajny Synod Biskupów dla uczczenia dwudziestej rocznicy II Soboru Watykańskiego.
Listopad 1985 – luty 1986
Rewolucja „Władzy Ludu” na Filipinach obala reżim Marcosa i manifestuje nową postać teologii wyzwolenia.
31 stycznia - 11 lutego 1986
Jan Paweł odwiedza Indie.
22 marca 1986
Kongregacja Nauki Wiary ogłasza Instrukcję o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu.
13 kwietnia 1986
Jan Paweł II przemawia do wspólnoty żydowskiej w synagodze rzymskiej.
18 maja 1986
Dominum et Vivificantem, piąta encyklika Jana Pawła.
30 czerwca 1986
Wymiana korespondencji między Janem Pawłem II, arcybiskupem Robertem Runcie'em i kardynałem Johannesem Willebrandsem wskazuje na poważne trudności w kontynuacji dialogu katolicko-anglikańskiego.
25 lipca 1986
Kardynał Joseph Ratzinger informuje księdza Charles'a Currana, że został on pozbawiony funkcji profesora teologii katolickiej.
4-7 października 1986
Trzecia papieska pielgrzymka do Francji.
27 października 1986
Spotkanie światowych przywódców religijnych podczas Światowego Dnia Modlitw o Pokój w Asyżu.
18 listopada - 1 grudnia 1986
Najdłuższa papieska pielgrzymka prowadzi Jana Pawła do Bangladeszu, Singapuru, Fidżi, Nowej Zelandii, Australii i na Seszele.
27 grudnia 1986
Papieska Komisja " Iustitia et Pax" wydaje dokument W służbie wspólnocie ludzkiej: Etyczne podejście do zagadnienia długu międzynarodowego.
13 stycznia 1987
Papież Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie generała Wojciecha Jaruzelskiego.
20 lutego 1987
Papież przyjmuje panią Muzeyyen Agcę, matkę Mehmeta Ali Agcy.
25 marca 1987
Redemptoris Mater, szósta encyklika Jana Pawła.
1 - 13 kwietnia 1987
Papieska pielgrzymka do Chile i Argentyny.
1 maja 1987
Jan Paweł II beatyfikuje w Kolonii Edytę Stein.
5 czerwca 1987
Ogłasza list apostolski do biskupów litewskich z okazji 600-lecia chrztu Litwy.
7 czerwca 1987
Ojciec Święty inauguruje Rok Maryjny, zakończony 15 sierpnia 1988.
8 - 14 czerwca 1987
Trzecia papieska pielgrzymka do Polski.
25 czerwca 1987
Papieska audiencja dla prezydenta Austrii Kurta Waldheima wywołuje konflikt ze światowymi przywódcami żydowskimi oraz staje się pretekstem do specjalnych konsultacji 31 sierpnia - 1 września w Rzymie i Castel Gandolfo.
8 - 14 lipca 1987
Jan Paweł wędruje po Dolomitach.
10 - 21 września 1987
Druga papieska pielgrzymka do Stanów Zjednoczonych.
1 - 30 października 1987
Synod Biskupów obraduje nad powołaniem i posłannictwem świeckich w Kościele i w świecie; prace Synodu zostaną podsumowane w adhortacji apostolskiej Christifideles laici ogłoszonej 30 grudnia 1988.
3 - 7 grudnia 1987
Patriarcha ekumeniczny Dimitrios I przybywa z pielgrzymką do Rzymu.
22 grudnia 1987
Przemówienie bożonarodzeniowe Jana Pawła do Kurii Rzymskiej podkreśla pierwszeństwo apostolstwa nad urzędem.
30 grudnia 1987
Sollicitudo rei socialis, druga społeczna encyklika Jana Pawła.
25 stycznia 1988
List apostolski Euntes in mundum dla uczczenia tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.
14 lutego 1988
Orędzie milenijne Jana Pawła do katolików ukraińskich, Magnum Baptismi donum, sławi wierność grekokatolików w obliczu prześladowań.
7 - 19 maja 1988
Pielgrzymka do Urugwaju, Boliwii, Peru i Paragwaju.
21 maja 1988
W Watykanie rozpoczyna działalność schronisko dla bezdomnych.
7 czerwca 1988
Jan Paweł II pisze osobisty list do Michaiła Gorbaczowa, będący sygnałem otwarcia na szeroki dialog; list ten wręcza na Kremlu 13 czerwca kardynał Agostino Casaroli.
28 czerwca 1988
Jan Paweł mianuje dwudziestu czterech nowych kardynałów podczas czwartego konsystorza i ogłasza konstytucję apostolską Pastor Bonus, dokonującą reorganizacji Kurii Rzymskiej.
30 czerwca 1988
Acybiskup Marcel Lefèbvre nielegalnie wyświęca czterech biskupów i automatycznie ściąga na siebie ekskomunikę.
15 sierpnia 1988
List apostolski Mulieris dignitatem o godności i powołaniu kobiety.
Luty 1989
W Watykanie Jan Paweł II przyjmuje Andrieja Sacharowa.
11 października 1988
Papież Jan Paweł II przemawia na forum Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.
Luty - kwiecień 1989
Rezultatem rozmów przy „okrągłym stole” w Polsce są częściowo wolne wybory 4 czerwca, w których zwycięstwo odnosi „Solidarność”.
8 - 11 marca 1989
Nadzwyczajne spotkania konsultacyjne pomiędzy arcybiskupami Stanów Zjednoczonych i przedstawicielami Watykanu.
1 - 10 czerwca 1989
Pierwsza w historii papieska pielgrzymka do krajów skandynawskich.
17 lipca 1989
Wznowienie pełnych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Polską.
20 sierpnia 1989
Jan Paweł wygłasza kazanie na zakończenie II Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela, w Hiszpanii.
12 września 1989
Tadeusz Mazowiecki - pierwszy po drugiej wojnie światowej niekomunistyczny premier Polski - staje na czele rządu.
6 - 16 października 1989
Piąta pielgrzymka Jana Pawła II do Azji, podczas której Papież zwraca się za pośrednictwem radia do Chin z prośbą o nowe otwarcie.
12 listopada 1989
Papież kanonizuje Brata Alberta - Adama Chmielowskiego i Agnieszkę Czeską.
24 listopada 1989
List otwarty kardynała Frantiśka Tomaśka zdecydowanie ustawia Kościół katolicki w Czechosłowacji po stronie „aksamitnej rewolucji”.
l grudnia 1989
Jan Paweł II przyjmuje w Watykanie Michaiła Gorbaczowa.
12 - 17 stycznia 1990
Konsultacje pomiędzy przedstawicielami Kościoła rzymskokatolickiego i rosyjskiego prawosławia w Moskwie nie przynoszą rozwiązania problemu odradzającego się Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.
15 marca 1990
Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i ZSRR.
21 - 22 kwietnia 1990
Papieska pielgrzymka do Czechosłowacji.
26 sierpnia 1990
Podczas niedzielnej modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł II przedstawia stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec kryzysu w Zatoce Perskiej.
25 września 1990
Publiczna prezentacja konstytucji apostolskiej Ex corde ecclesiae wzmacnia katolicką tożsamość uniwersytetów katolickich.
30 września - 28 października 1990
Synod Biskupów obraduje nad problemem kapłanów we współczesnym świecie. Zwieńczeniem prac Synodu jest adhortacja apostolska Pastores dabo vobis, ogłoszona 25 marca 1992.
15 stycznia 1991
Jan Paweł II wysyła listy do prezydentów Saddama Husajna i George'a Busha z prośbą o jak najszybsze rozwiązanie kryzysu w Zatoce Perskiej.
4 - 5 marca 1991
Nadzwyczajne konsultacje przedstawicieli Watykanu z patriarchami katolickich Kościołów Bliskiego Wschodu i biskupami krajów zaangażowanych w wojnę w Zatoce Perskiej.
l maja 1991
Ogłoszona zostaje trzecia społeczna encyklika Jana Pawła, Centesimus annus.
7 grudnia 1990
Zostaje podpisana ósma encyklika Jana Pawła II Redemptoris missio (zaprezentowana publicznie 22 stycznia 1991 roku).
13 kwietnia 1991
Jan Paweł II ustanawia trzy administratury apostolskie w Związku Sowieckim.
1 - 9 czerwca 1991
Czwarta wizyta duszpasterska w Polsce.
28 czerwca 1991
Na swoim piątym konsystorzu Jan Paweł powołuje dwudziestu trzech nowych kardynałów.
14 - 15 sierpnia 1991
Papież zwraca się do uczestników III Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie.
2 października 1991
Umiera patriarcha ekumeniczny Dimitrios I, a 22 października jego miejsce zajmuje patriarcha Bartłomiej I.
28 listopada - 14 grudnia 1991
W Rzymie obraduje Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone Europie.
13 stycznia 1992
Stolica Apostolska uznaje niepodległość Chorwacji i Słowenii.
25 marca 1992
Reorganizacja struktury kościelnej w Polsce.
13 maja 1992
Papież ogłasza, że dzień 11 lutego - święto Matki Boskiej z Lourdes - będzie corocznie obchodzony jako Światowy Dzień Chorego.
15 lipca 1992
Jan Paweł II przechodzi operację usunięcia łagodnego guza jelita.
21 września 1992
Stolica Apostolska nawiązuje stosunki dyplomatyczne z Meksykiem.
9 - 14 października 1992
Papież bierze udział w IV Konferencji Generalnej Rady Episkopatu Ameryki Łacińskiej w Santo Domingo.
31 października 1992
Jan Paweł otrzymuje raport komisji papieskiej na temat Galileusza i zachęca do nowego dialogu pomiędzy nauką i religią.
5 grudnia 1992
Papież domaga się uznania „obowiązku” „interwencji humanitarnej” w przypadku groźby ludobójstwa.
7 grudnia 1992
Publiczna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego.
12, 15 stycznia 1993
Jan Paweł II w dwóch wystąpieniach do polskich biskupów z okazji wizyt ad limina ogłasza nadejście „godziny laikatu” w polskim katolicyzmie, a także sprzeciwia się Kościołowi stronniczemu.
10 lutego 1993
Podczas swojej dziesiątej pielgrzymki do Afryki w przemówieniu w Chartumie Papież potępia prześladowania chrześcijan w Sudanie.
9 kwietnia 1993
Jan Paweł zwraca się do sióstr karmelitanek, mieszkających w klasztorze tuż obok byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, prosząc je o kontynuowanie swej modlitwy w innym miejscu.
25 kwietnia 1993
Papież wyświęca czterech nowych biskupów w Albanii.
8 - 10 maja 1993
Podczas trzydniowej pielgrzymki na Sycylię Jan Paweł II ostro krytykuje działalność mafii.
17 - 24 czerwca 1993
Konsultacje przedstawicieli Kościołów rzymskokatolickiego i prawosławnego w libańskim Balamand, mające na celu likwidację podziałów ekumenicznych w okresie postkomunistycznym.
4 - 10 września 1993
Papieska pielgrzymka na Litwę, Łotwę i do Estonii.
12 - 15 sierpnia 1993
IV Światowy Dzień Młodzieży w Denver (w stanie Kolorado).
5 października 1993
Ogłoszona zostaje dziesiąta encyklika Jana Pawła II, Veritatis splendor (podpisana 6 sierpnia).
11 listopada 1993
Jan Paweł II potyka się i doznaje zwichnięcia stawu barkowego.
30 grudnia 1993
Stolica Apostolska i Izrael podpisują porozumienie o podstawowych zasadach regulujących wzajemne stosunki.
15 stycznia 1994
W dorocznym przemówieniu do korpusu dyplomatycznego Jan Paweł II krytykuje bałwochwalstwo nacjonalizmu.
8 kwietnia 1994
Odsłonięcie odrestaurowanego Sądu Ostatecznego Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej.
28 kwietnia 1994
Jan Paweł upada i łamie kość udową; 29 kwietnia Papież przechodzi zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego.
13 maja 1994
W Watykanie zostaje otwarty klasztor dla żeńskiego zakonu kontemplacyjnego.
22 maja 1994
Jan Paweł II ogłasza list apostolski Ordinatio sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom.
7 kwietnia 1994
W Auli Pawła VI, w obecności Jana Pawła II, odbywa się koncert ku czci ofiar Holocaustu.
Czerwiec - sierpień 1994
W dwunastu wystąpieniach przy okazji modlitwy na Anioł Pański Jan Paweł stara się nadać nowy kształt międzynarodowej dyskusji na temat planowania rodziny i kwestii ludnościowych, w związku z III Międzynarodową Konferencją na temat Zaludnienia i Rozwoju.
5 - 13 września 1994
Obrady Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze.
8 września 1994
Papieska pielgrzymka do Sarajewa zostaje odwołana.
19 października 1994
Opublikowana zostaje książka Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei.
11 listopada 1994
Wspólna deklaracja chrystologiczna podpisana z Patriarchą Asyryjskiego Kościoła Wschodniego kończy trwający 1500 lat okres teologicznego oddalenia.
26 listopada 1994
Na swoim szóstym konsystorzu Papież mianuje trzydziestu nowych kardynałów.
13 grudnia 1994
Jan Paweł II pisze „List do dzieci” całego świata.
10 kwietnia - 8 maja 1994
Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Afryki obraduje w Rzymie; prace Synodu kończy adhortacja apostolska Ecclesia in Africa, ogłoszona we wrześniu 1995 roku.
13 czerwca 1994
Kolegium kardynalskie omawia przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
29 września 1994
Szmuel Hadas, pierwszy ambasador Izraela w Stolicy Apostolskiej, składa na ręce Papieża listy uwierzytelniające.
25 października 1994
Stolica Apostolska nawiązuje oficjalne stosunki dyplomatyczne z Organizacją Wyzwolenia Palestyny.
10 listopada 1994
List apostolski Tertio millennio adveniente o Wielkim Jubileuszu Roku 2000.
Styczeń - grudzień 1995
Jan Paweł II piętnaście razy publicznie apeluje o pokój w Bośni-Hercegowinie.
14 stycznia 1995
Na falach radia Veritas Asia Ojciec Święty zachęca wszystkich chińskich katolików do „odnalezienia dróg komunii i pojednania”.
15 stycznia 1995
W Manili na celebrowanej przez Jana Pawła II mszy kończącej V Światowy Dzień Młodzieży zbiera się największy tłum w historii świata.
25 marca 1995
Ukazuje się Evangelium vitae, jedenasta encyklika Jana Pawła II.
25 maja 1995
Ut unum sint, pierwsza papieska encyklika na temat ekumenizmu.
27 - 30 czerwca 1995
Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I składa wizytę w Watykanie.
29 czerwca 1995
Ojciec Święty ogłasza „List do kobiet”.
4 - 15 września 1995
W Pekinie trwają obrady IV Światowej Konferencji poświęconej Kobiecie.
4 - 9 października 1995
Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Stanów Zjednoczonych.
5 października 1995
Przemówienie Jana Pawła II na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
12 listopada 1995
List apostolski z okazji 400-lecia unii brzeskiej.
26 listopada - 14 grudnia 1995
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów w sprawie Libanu.
25 marca 1996
Adhortacja apostolska Vita consecrata wieńczy prace Synodu Biskupów zwołanego w 1994 roku.
8 października 1996
W klinice Gemelli Jan Paweł przechodzi operację usunięcia wyrostka robaczkowego.
7 - 10 listopada 1996
Jan Paweł II wraz z kapłanami - złotymi jubilatami z całego świata - obchodzi pięćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich.
15 listopada 1996
Ukazuje się duchowa autobiografia Ojca Świętego, Dar i Tajemnica.
22 lutego 1996
Konstytucja apostolska Universi Dominici gregis zmienia zasady wyboru papieży.
15 czerwca 1996
Początek reorganizacji Kurii Rzymskiej.
21 - 23 czerwca 1996
Pierwsza papieska pielgrzymka do zjednoczonych Niemiec.
19 - 23 września 1996
Pielgrzymka Jana Pawła do Francji.
14 - 18 października 1996
Negocjacje miedzy Stolicą Apostolską i władzami Wietnamu w Hanoi.
3 - 5 grudnia 1996
Arcybiskup Canterbury, dr George Carey, składa wizytę w Rzymie.
4 kwietnia 1997
Biuro Prasowe Watykanu informuje, że w ciągu pierwszych trzech dni działania watykańską stronę internetową odwiedzono 2,9 miliona razy.
12 - 13 kwietnia 1997
Pielgrzymka Jana Pawła do Sarajewa.
10 - 11 maja 1997
Pielgrzymka do Libanu.
31 maja - 10 czerwca 1997
Kolejna pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Czerwiec 1997
Patriarchat Moskiewski odwołuje planowane spotkanie patriarchy Aleksego II i papieża Jana Pawła II.
21 - 24 sierpnia 1997
Papież uczestniczy w VI Światowym Dniu Młodzieży w Paryżu.
5 września 1997
Śmierć Matki Teresy z Kalkuty.
31 października 1997
Przemówienie Jana Pawła podczas zorganizowanego przez Watykan sympozjum „Korzenie antyjudaizmu w środowisku chrześcijańskim”.
16 listopada - 12 grudnia 1997
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Ameryki.
21 - 25 stycznia 1998
Pierwsza w historii pielgrzymka Papieża na Kubę.
21 lutego 1998
Podczas siódmego konsystorza Jan Paweł II mianuje dwudziestu nowych kardynałów.
16 marca 1998
Watykańska Komisja do spraw Stosunków Religijnych z Judaizmem ogłasza dokument „Pamiętamy: Refleksje nad Shoah”.
19 kwietnia - 14 maja 1998
W Rzymie zbiera się Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Azji.
18 maja 1998
Papież podpisuje list apostolski Ad tuendam fidem.
21 maja 1998
Biskup Rzymu podpisuje list pasterski Apostolos suos.
25 maja 1998
Jan Paweł II staje się najdłużej urzędującym papieżem w XX wieku.
30 maja 1998
Pół miliona członków ruchów odnowy wraz z Papieżem świętuje wigilię Zielonych Świątek na placu św. Piotra.
31 maja 1998
Jan Paweł II podpisuje list apostolski Dies Domini.
25 czerwca 1998
Stolica Apostolska ogłasza wspólny luterańsko-rzymskokatolicki dokument na temat nauki o usprawiedliwieniu.
11 października 1998
Jan Paweł II kanonizuje siostrę Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein).
15 października 1998
Publiczna prezentacja trzynastej encykliki Jana Pawła II, Fides et ratio.
18 października 1998
Papież odprawia na placu św. Piotra mszę z okazji dwudziestej rocznicy pontyfikatu.
22 - 27 stycznia 1999
Podróż do Meksyku i USA (St. Louis). W Guadalupe Jan Paweł II zamyka Synod Biskupów dla Ameryki.
2 maja 1999
Beatyfikacja Ojca Pio.
7 - 9 maja 1999
Pielgrzymka Jana Pawła II do Rumunii.
5 - 17 czerwca 1999
Siódma pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
29 czerwca 1999
Papieski List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia.
l października 1999
Otwarcie Drugiego Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie. Jan Paweł II ogłasza patronkami Europy święte: Katarzynę Sieneńską, Brygidę Szwedzką i Teresę Benedyktę od Krzyża Edytę Stein.
5 - 9 listopada 1999
Jan Paweł II w Indiach i Gruzji.
24 - 25 grudnia 1999
W Wigilię o północy Jan Paweł II otwiera Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, uroczyście inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.
18 stycznia 2000
Otwarcie Drzwi Świętych i nabożeństwo ekumeniczne w Bazylice św. Pawła za Murami w Rzymie.
23 lutego 2000
„Pielgrzymka duchowa” do Ur, ojczyzny Abrahama.
24 - 26 lutego 2000
Jubileuszowa pielgrzymka na górę Synaj.
12 marca 2000
Dzień Przebaczenia. Wyznanie win popełnionych przez ludzi Kościoła.
20 - 26 marca 2000
Jubileuszowa pielgrzymka do Ziemi Świętej.
30 kwietnia 2000
Kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej.
7 maja 2000
Ekumeniczne wspomnienie męczenników XX wieku w rzymskim Koloseum.
12-13 maja 2000
Wizyta w Fatimie. Beatyfikacja dwojga wizjonerów: Franciszka i Hiacynty Marto.
18 czerwca 2000
Otwarcie 47. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Rzymie.
15-20 sierpnia 2000
Światowy Dzień Młodzieży w Rzymie.
3 września 2000
Jan Paweł II beatyfikuje w Rzymie papieży Piusa IX i Jana XXIII.
5 września 2000
Ogłoszenie deklaracji Dominus Iesus Kongregacji Nauki Wiary (podpisanej 6 sierpnia 2000).
1 października 2000
Kanonizacja 120 męczenników z Chin oraz bł. Katarzyny Drexel, bł. Marii Józefy Sancho de Guerra i bł. Józefiny Bakhita.
7 - 8 października 2000
Jubileusz Biskupów - z jubileuszową pielgrzymką do Rzymu przybywa ok. 1500 biskupów.
15 października 2000
Setki tysięcy ludzi świętują Jubileusz Rodzin w ulewnym deszczu na placu św. Piotra.
31 października 2000
Jan Paweł II ogłasza św. Tomasza More'a patronem polityków i rządzących.
6 stycznia 2001
Uroczyste zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000; Jan Paweł II ogłasza list apostolski Novo millennio ineunte.
21 lutego 2001
Jan Paweł II mianuje 44 nowych kardynałów .
4-9 maja 2001
Pielgrzymka szlakiem św. Pawła - do Grecji, Syrii i na Maltę.
23 - 27 czerwca 2001
Papieska pielgrzymka na Ukrainę.
12 września 2001
Na środowej audiencji generalnej potępia dokonane poprzedniego dnia zamachy terrorystyczne w Nowym Jorku i Waszyngtonie.
22 - 27 września 2001
Papieska pielgrzymka do Kazachstanu i Armenii.
30 września – 27 października 2001
X Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów.
21 października 2001
Beatyfikacja Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchi – pierwszej wspólnie beatyfikowanej pary małżeńskiej.
22 listopada 2001
Podpisuje nową adhortację apostolską Ecclesia in Oceania, będącą owocem specjalnego Synodu Biskupów.
24 stycznia 2002
Papież bierze udział w ekumenicznej modlitwie o pokój zorganizowanej w Asyżu.
11 kwietnia
Jan Paweł II spotyka się z uczestnikami VIII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych i przedstawia swoją refleksję na temat globalizacji.
22 - 26 maja 2002
Jan Paweł II odwiedza w kolejnej pielgrzymce Azerbejdżan i Bułgarię.
10 czerwca 2002
Jan Paweł II i ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I podpisują wspólna deklarację katolicko-prawosławną w sprawie ochrony środowiska.
16 czerwca 2002
Kanonizacja Ojca Pio z Pietrelciny.
24 lipca – 2 sierpnia 2002
Papieska pielgrzymka do Ameryki: Kanady, Guatemali, Meksyku.
16 - 19 sierpnia 2002
Pielgrzymka do Polski.
Wrześień 2002
W czasie pobytu w Castel Gandolfo powstaje Tryptyk Rzymski : medytacje, opublikowany wiosną 2003 roku.
6 października 2002
Kanonizacja Jose Marii Eskrivy de Balaguera, założyciela Opus Dei.
12 października 2002
Papież przyjmuje prawosławnego patriarchę Rumunii Teoktysta.
16 października 2002
Ojciec Święty ogłasza list apostolski Rosarium Virginis, poświęcony modlitwie różańcowej i dołączający do różańca czwartą część: tajemnice światła.
17 kwietnia 2003
Ogłasza nową encyklikę Ecclesia de Eucharistia.
3 - 4 maja 2003
Jan Paweł II udaje się na swoją 99. pielgrzymkę zagraniczną – do Hiszpanii.
18 maja 2003
Kanonizacja biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana Pelczara i matki Teresy Ledóchowskiej.
6 - 9 czerwca 2003
Jan Paweł II udaje się w swoją 100. podróż apostolską – do Chorwacji.
22 czerwca 2003
Pielgrzymka do Bośni i Hercegowiny.
28 czerwca 2003
Podpisanie adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa, będącej podsumowaniem Synodu Biskupów z października 1999 roku obradującego nad problemami Kościoła w Europie.
 

do góry