Jan Paweł II

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


 

 

Pomnik

 

Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, z siedzibą w Domu Polskim przy via Cassia 1200 w Rzymie, został powołany do istnienia w 1981 roku przez fundację Jana Pawła II. Do podstawowych zadań Ośrodka należy "zbieranie dokumentacji i rozpowszechnianie nauczania Jana Pawła II".

Zadanie "zbieranie dokumentacji" realizuje poprzez zdobywanie, porządkowanie, zabezpieczanie i opracowywanie wszelkich dokumentów związanych z osobą i posługą Piotrową Karola Wojtyły. Ogromna ilość i różnorodność zgromadzonego dotychczas materiału dokumentacyjnego pozwala na wyodrębnienie w ramach Ośrodka trzech zasadniczych działów: archiwum, biblioteki i muzeum.

Do najważniejszych form "rozpowszechniania nauczania Jana Pawła II" należą: udostępnianie zbiorów, realizacja wpływających kwerend, wystawy, sympozja, seminaria, publikacje. Wśród publikacji na szczególną uwagę zasługują te, które są owocem żmudnych badań nad bibliografią Jana Pawła II.

Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II otrzymuje niezbędne środki do swojego funkcjonowania z fundacji Jana Pawła II. Dlatego każdy wkład, duchowy czy materialny, w dzieło Fundacji, zrodzone z serca Papieża Polaka, ma ogromną wartość

 

Ośrodek Dokumentacji i Studium 
Pontyfikatu Jana Pawła II
via Cassia 1200
00189 Roma

info@jp2doc.org

do góry