Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie - Komunikaty - Zarządzenia 1959-1978. Oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym 1987, 837 s.

 

 

SŁOWO JEGO EMINENCJI KSIĘDZA KARDYNAŁA
FRANCISZKA MACHARSKIEGO ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO

 

Zbiór pt. "Nauczyciel i Pasterz" ukazuje się na 10-lecie pontyfikatu fana Pawła II, ale stanowi źródło dla poznania działalności biskupiej, ctórą zakończył dzień 16 października 1978 r. Wydawnictwo jest prawdziwie źródłowe: z tytułu ścisłej metody wydawniczej, do jakiej się stosuje, i dlatego, że służy do poznania Osoby i Jej dzieła w Archidiecezji Krakowskiej.
Myślę o pożytkach tego wydawnictwa i równocześnie odczuwam wielką wdzięczność dla ks. prałata Michała Jagosza za to dokonanie. W imieniu wszystkich - także w perspektywie przyszłości - dziękuję, że nam pomógł zobaczyć Biskupa Krakowskiego w zwyczajnej, codziennej trosce o Archidiecezję, trosce nieustannej i ogarniającej wszystkie wymiary życia. Wymowniejszy to obraz niż najlepsze fotografie... Mam obowiązek jeszcze szczególniejszej radości z wydawnictwa. Jego zamysł zabrał ks. prałat Jagosz do Rzymu z Krakowa, i pracując nad dokumentacją pontyfikatu, przyczynił się do dzieła, które podejmuje Archidiecezja Krakowska. - Na niej bowiem spoczywa wspaniały obowiązek instytucjonalnej niejako troski o wszystko, co się wiąże z dziełem Ojca Świętego w czasach Jego posługi biskupiej. Dla nas przecież jest ona żywym źródłem, inspiracją, zobowiązaniem. Życzę - i radzę - Wielu, aby sięgnęli do źródłowego wydania "Nauczyciel i Pasterz" z tym właśnie usposobieniem.


 

Kraków, dnia 19 sierpnia 1987 r.