Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Nauczyciel i Pasterz. T. 2:  Memoriały i pisma do Rządu i Władz Administracyjnych 1959-1978. Oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1998, 479 s. + portret.

 

 

(...) I dlatego tez jako Arcybiskup Metropolita Krakowski wraz z Duchowieństwem i Społeczeństwem katolickim uważam za moją szczególną powinność podtrzymywanie i rozwijanie tego Fakultetu Teologicznego, który od czasu, papieża Bonifacego IX oraz Królowej Jadwigi istnieje w Krakowie i którego Stolica Apostolska nigdy nie zlikwidowała. Uważamy to za nasz obowiązek wobec historii Polski i Kościoła. W poczuciu tego obowiązku podejmujemy pracę na rzecz utrzymania i rozwoju Fakultetu Teologicznego w Krakowie, przekazanego nam w spuściźnie po wielkiej Królowej Jadwidze. Owocem tej wytężonej pracy jest obecny stan Fakultetu, o którym informuje odrębne załączone pismo. (...)


(Z listu w sprawie Wydziału Teologicznego UJ do Prezesa Rady Ministrów PRL
Piotra Jaroszewicza z dn. 25 stycznia 1974 r.)