Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Apostolstwo świeckich. Zebrał i oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1999, 107 s.

 

 

"(Ludzie świeccy) żyją w świecie (...), kształtują świat. Kształtują przede wszystkim przez małżeństwo i rodzinę (...), przez swoją pracę, przez swoją twórczość, przez różne zaangażowanie. Przez całą swoją ziemską egzystencję kształtują świat i od nich zależy jakie znaczenie ten świat będzie posiadał: przede wszystkim w nich samych, a następnie w zasięgu ich promieniowania. Czy się w tym świecie coraz bardziej będzie ujawniał, negatywny duch tego świata jako przeciwieństwo Ducha Świętego, czy też będzie coraz bardziej odsłaniało się znaczenie pozytywne - cała doskonałość stworzenia, jego piękno, dobro, to wszystko zależy od świeckich".
 

Ks. Kard. KAROL WOJTYŁA
Fragment przemówienia na sympozjum w Gdańsku: Świeccy w aposfo/sfwie Kościoła, 28 kwietnia 1974 r.