Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1978-1983. Rzym 1987, 578 s.

 

 

Kolejny tom bibliografii, który oddajemy do rąk Czytelników, obejmuje pięć lat pontyfikatu Jana Pawła II i stanowi chronologiczną kontynuację pracy pt. Karol Wojtyła w świetle publikacji, wydanej w roku 1980 przez Libreria Editrice Vaticana. Zasięg chronologiczny wyznaczają daty 16 X 1978 - 31 XII 1983. Jest to pierwsza polska bibliografia Jana Pawła II.

[Ze wstepu]