Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska: Karol Wojtyła w świetle publikacji. Karol Wojtyła negli scritti. Bibliografia. Libreria Editrice Vaticana. Città del Vaticano 1980, 280 s.

 

Książka zawiera kompletną bibliografię działalności Karola Wojtyły, aż do daty wyboru na Stolicę Apostolską. Dzieli się na 2 części: bibliografię podmiotową (pisma Karola Wojtyły) obejmującą przeszło 630 tytułów i bibliografię przedmiotową (opracowania o Karolu Woj tyle) obejmującą przeszło 750 tytułów. Obszerny wstęp analizuje Jego postać jako Pasterza, Filozofa, Teologa i Poety.
Zebrany materiał jest świadectwem swoistego rodzaju ewangelizacji, jaką prowadził Karol Woj tyła na przestrzeni wielu lat. Równocześnie pozwala w jakiś sposób zobaczyć jak ta działalność apostolska była przyjmowana i odbierana przez konkretnych ludzi.