Ks. Kardynał Karol Wojtyła: W służbie Polonii i Kościołowi powszechnemu. Zebrał i oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1999, 363 s. + 41 il. cz.-b.

 

Bogata i wielostronna działalność Ks. Kard. Karola Wojtyły wciąż domaga się pełniejszej dokumentacji. Wszechstronność posługi i pasterskiej troski stanowi i stanowić będzie nadal przedmiot wielu badań i publikacji. (...)
Ks. Kard. Karol Wojtyła, w duchu odpowiedzialności za Kościół Powszechny pielgrzymował nie tylko do Rzymu, ale również i do lokalnych Kościołów. Odbył piętnaście podróży nie licząc wyjazdów do Rzymu i Italii z przejazdem przez Wiedeń. Czterokrotnie był w RFN, trzy razy we Francji, dwa razy w Belgii, Szwajcarii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Odwiedził Ziemię Świętą, Filipiny, Nową Gwineę, Nową Zelandię, Australię, a także Litomierzyce w Czechach, Luksemburg iNRD. (...)
Teksty zebrane w niniejszym tomie, zatytułowanym "W służbie Polonii i Kościołowi Powszechnemu", stanowią tym samym jedno ze źródeł do poznania historii kilkupokoleniowej Polonii i jej problemów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii. Rejestrują również wkład Polaków w dzieje społeczeństw, wśród których naszym rodakom wypadło żyć i działać. Mówią również i o udziale Polaków w misyjnej działalności Kościoła. (...)
W zbiorze ograniczono się do najważniejszych wystąpień w czasie podróży pasterskich. Nie zamieszczono tutaj referatów naukowych wygłaszanych w czasie tych podróży. (...)
Podstawę większości tekstów stanowią maszynopisy zachowane w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie w zespole akt Ks. Kard. Karola Wojtyły. Są to maszynopisy często własnoręcznie przez niego sygnowane, stąd też potraktowane zostały podobnie jak rękopisy. Czytelnik znajdzie w zbiorze wspomnienia z podróży pisane własnoręcznie przez Arcypasterza. (...)
 

Ze wstępu