Zofia Wilińska, Danuta Gułajewska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1990-1991. Rzym 2001.

 

"Część przedmiotowa Bibliografii polskiej zawiera całe bogactwo publicystyki i wydawnictw związanych z osobą i działalnością Ojca Świętego. Pominięto jedynie małoznaczące teksty: drobne informacje kronikarskie czy fragmentaryczne odwoływania się autorów do papieskiego nauczania."

ks. Jan Główczyk