Krystyna Bielska: Jan Paweł II w dokumentach dźwiękowych 1978-1988. Bibliografia. Rzym 1990, 148 s.

 

 

Kolejny tom bibliografii o tematyce papieskiej - „Jan Paweł II w dokumentach dźwiękowych" - jest pierwszą próbą rejestracji nowego typu dokumentu, jakim jest zapis dźwięku w postaci płyty gramofonowej lub taśmy magnetofonowej. Dziesięć lat pontyfikatu zbiegło się bowiem z ogromnym rozwojem technik audiowizualnych, które wykorzystano, aby utrwalić i rozpowszechnić zarówno wystąpienia Ojca Świętego w Rzymie, jak i w czasie Jego pielgrzymowania po całym świecie. Zarejestrowano w ten sposób nie tylko premiery Jego sztuk teatralnych i recytacje wczesnej twórczości literackiej, ale i wypływającą z fascynacji Osobą, działalnością i nauczaniem Papieża, twórczość prozatorską, poetycką czy muzyczną powstającą spontanicznie we wszystkich zakątkach świata.
Bibliografią starano się objąć całą oficjalną produkcję dźwiękową dotyczącą Ojca Świętego. Opracowano ją w oparciu o materiały znajdujące się w zbiorach Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu w Domu Jana Pawła II w Rzymie. Obok zbiorów bibliotecznych gromadzi się tam bowiem również obiekty muzealne, a także kolekcję dokumentów wizualnych (filmy, wideokasety) i dźwiękowych (płyty gramofonowe i kompaktowe, taśmy szpulowe i kasetowe). Kolekcja dokumentów dźwiękowych powstała dzięki systematycznym zakupom, a także z darów firm wydawniczych oraz autorów - zwłaszcza Polaków z kraju, jak i tych rozproszonych po wszystkich kontynentach świata. Niniejsza publikacja pomija jednak nagrania prywatne znajdujące się w zbiorach.
 

[Ze wstępu]