Krystyna Bielska: Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Rzym 1993, 160 s.

 

 


Bibliografia Jan Paweł II w utworach muzycznych, 2 wydanie poprawione i uzupełnione - jest drugą próbą ogarnięcia i uporządkowania twórczości muzycznej (częściowo także poetyckiej, tzn. tej, która stała się osnową utworów muzycznych), jaka zaczęła pojawiać się niemal zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową Papieża-Polaka. Twórczość ta - jak zobaczymy - wciąż się pomnaża i powstaje nie tylko w Polsce, ale wszędzie tam, gdzie Ojciec Święty dociera ze swą pasterską posługą. Jest to zjawisko w tych wymiarach dotąd niespotykane.

[Ze wstępu]