Krystyna Bielska: Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia. Rzym 1987, 63 s.

 


Bibliografia Jan Paweł II w utworach muzycznych jest pierwszą próbą ogarnięcia i uporządkowania twórczości muzycznej (częściowo także poetyckiej, tzn. tej, która stała się osnową utworów muzycznych), jaka zaczęta się pojawiać niemal zaraz po wyborze na Stolicę Piotrową Papieża-Polaka. Twórczość ta -jak zobaczymy - wciąż się pomnaża i powstaje nie tylko w Polsce, ale niekiedy i tam, gdzie Ojciec Święty dotarł ze swą pasterską posługą. Jest to zjawisko w tych wymiarach dotąd niespotykane, nie zwykło się bowiem śpiewać pieśni o papieżu ani komponować utworów muzycznych do papieskich słów.

[Ze wstępu]