Publikacje

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II Linki


  

WSTĘP


         Tablice Pamiątkowe Dobrodziejów Fundacji Jana Pawła II - to tomik wydany z okazji uroczystego odsłonięcia i poświecenia kolejnej, czwartej pamiątkowej Tablicy Dobroczyńców Fundacji, którzy swą duchową i materialną ofiarnością dali nie tylko świadectwo gotowości służenia Kościołowi, ale przede wszystkim chcieli swoimi hojnymi ofiarami uczcić Piętnasty Rok    Pontyfikatu Papieża-Polaka Jana Pawła II. Stąd na początku Tablicy pojawił się napis: Fundacja Jana Pawła II z wdzięcznością upamiętnia Imiona Dobroczyńców, którzy swymi ofiarami uczcili Piętnastolecie Pontyfikatu.
         Publikacja ta obejmuje treść wszystkich czterech Tablic i jest nierozłączną częścią Księgi Pamiątkowej Dziesięciolecia Fundacji Jana Pawia II, która ukazała się drukiem w 1991 roku. Pierwsza z Tablic uwieczniła Fundatorów Domu Polskiego w Rzymie i została poświęcona przez Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego - ówczesnego Sekretarza Episkopatu Polski, 26 czerwca 1985 roku. Drugą Tablice w dziesiątą rocznice Pontyfikatu Jana Pawła II poświecił 28 września 1988 roku Prymas Polski, Ks. Kardynał Józef Glemp. Uroczystym obchodom dziesięciolecia istnienia i działalności Fundacji Jana Pawła II towarzyszyło również poświecenie brązowej Tablicy, którego dokonał 25 września 1991 roku Metropolita Krakowski Ks. Kardynał Franciszek Macharski. Tablica czwarta. Poświecił ją 25 października 1995 roku nowokreowany Kardynał, Arcybiskup Metropolita Detroit, od 1992 roku Członek Rady Administracyjnej Fundacji, Przewodniczący Fundacji Kulturalnej Jana Pawła II w USA, Ks. Kardynał Adam J. Majda. Tablica ta jest wyrazem podziękowania, a także znakiem naszej wdzięczności Opatrzności Bożej za ten okres, którego początkiem był Dzień 16 Października 1978 Roku.
         Na tej Tablicy wyryto również imiona tych, którzy hojnymi ofiarami przyczynili się do powstania Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie. Otwarty jesienią 1994 roku Dom, zgodnie z tym co powiedział Ojciec Święty: łączy i integruje Polaków mieszkających poza Polską - na Zachodzie i na Wschodzie.
          Pragnieniem anonimowego ofiarodawcy (Koło w Hempstead, NY, U.S.A.) było uczczenie pamięci zmarłych rodziców naszego Rodaka -Papieża Jana Pawła II. Wśród licznych nazwisk, nazw organizacji, instytucji, parafii z łatwością znajdziemy napis: Dla uczczenia śp. Emilii z Kaczorowskich i Karola Józefa Wojtyłów.
          Odtworzone w tej publikacji Tablice upamiętniają nazwiska tych, którzy świadomi swych korzeni podtrzymują łączność z krajem swego pochodzenia. Upamiętniają życzliwych przyjaciół z innych narodów. Tablice umieszczone na ścianach Domu Polskiego przy via Cassia 1200 w Rzymie są swoistą geografią skupisk polonijnych, są świadectwem ich aktywności oraz zrozumienia dla inicjatyw Fundacji podejmowanych na przełomie ostatnich czternastu lat.
          Godnym podkreślenia jest liczba hojnych Dobroczyńców Fundacji - 1684. Czwarta Tablica uwiecznia 267 ofiarodawców, wśród których pojawiło się 175 nowych nazwisk, 55 jest po raz drugi, 30 po raz trzeci, a 7 nazwisk zapisano po raz czwarty.
          Na końcu broszurki znajdziemy zestawienie Dobroczyńców według przynależności krajów zamieszkania. Największa ich ilość jest ze Stanów Zjednoczonych. Dla nich opracowano dodatkowe zestawienie z uwzględnieniem podziału administracyjnego.
          Szczupłość miejsca nie tylko na Tablicach, ale i w broszurce nie pozwoliła na wymienienie wszystkich nazwisk ofiarodawców, animatorów i sympatyków Papieskiej Fundacji rozsianych po całym świecie. Ograniczono się jedynie do wykazu znaczniejszych ofiarodawców. Z niemniejszym uczuciem wdzięczności wspominamy tutaj i tych, których nazwisk nie znajdziemy na brązowych Tablicach, na kartach broszurki. Nosimy ich wszystkich w naszych sercach, pamiętamy o nich w modlitwie.
          Tablice są fragmentem narodowych dziejów, są wyrazem pamięci o tych wszystkich, którzy swymi wspaniałomyślnymi ofiarami przyczynili się do utworzenia i rozwoju żywego pomnika Papieża - Polaka, ośrodka polskiej obecności w Rzymie, dzieła, które jak słusznie zauważył Prymas Polski, służy Polsce, Polonii, Kościołowi i całej ludzkiej Rodzinie.
          Pielgrzym przybywający do Rzymu, do Domu Polskiego przy via Cassia, zatrzymuje się przed każdą z tych Tablic. Czytając długie wiersze nazwisk osób, nazwy organizacji, instytucji, parafii, utrwala je z wdzięcznością w swojej pamięci i w sercu, bo dzięki ich szczodrobliwości zabiera z tego Domu, ze Stolicy Chrześcijaństwa - zwłaszcza po spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - wiarę, nadzieje i miłość oraz umocnienie w przekonaniu kim naprawdę jest.
          Poświęcając czwartą Tablicę czynimy to nie dla próżnej chwały, -jak powiedział Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp - nie tylko po to, by widzieli ją potomni. Ten spis oznacza wykonane dobro, użyczenie ze swego drugim, jest początkiem wpisu w Księdze Żywota. Tablice te są znakiem, aby dobro szło w pokolenie; aby tu przy Piotrze utwierdzało naszych braci w wierze.
          Odsłonięcie czwartej Tablicy Dobrodziejów Fundacji Jana Pawła II to okazja, by móc wyrazić nasze wspólne życzenie. Oby Fundacja nadal służyła Człowiekowi, mogła mu przybliżać na wszystkich poziomach tę rzeczywistość, która powinna stawać się, zgodnie z gorącym pragnieniem Ojca Świętego, cywilizacją miłości.
          Niech zagęszcza się siatka aktywnych Kół Przyjaciół Fundacji, wiernych dziełu, które powstało z czci dla Namiestnika Chrystusa, odpowiedzialnych za rozwijanie wartości, które tworzą Naród.


Ks. Michał Jagosz Administrator Fundacji Jana Pawła II