Katalog online

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


             Opisy książek Biblioteki Księgozbiorów Papieskich Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie stanowią podzbiór w komputerowej bazie Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Do ich wyszukiwania poprzez Internet służy program Chameleon iPortal. Dostępne są dwie wersje językowe poleceń tego programu - polska i angielska.
             Możliwe sposoby wyszukiwania:
- Wyszukiwanie proste - wg terminu jednej z kategorii autor, tytuł, hasło przedmiotowe, sygnatura lub hasło przedmiotowe w języku obcym albo przeszukiwania kolekcji czasopism, informatorów i zbiorów specjalnych.
- Wyszukiwanie złożone - wg co najwyżej trzech połączonych spójnikiem logicznym i, lub, nie, obok (near) terminów z kategorii autor, tytuł, hasło przedmiotowe, ISBN, ISSN, LCCN lub wszędzie.
- Wyszukiwanie zaawansowane - poprzez zbudowanie wyrażenia wyszukiwawczego z terminów z kategorii autor, tytuł, hasło przedmiotowe, wydawca, tytuł serii lub język połączonych spójnikami logicznymi.
- Wyszukiwanie wg haseł wzorcowych - wg conajwyżej trzech terminów z jednej z kategorii autor, tytuł, hasło przedmiotowe, LC hasło przedmiotowe, z których można wybierać oddzielne słowo, wyrażenie lub dokładnie całe hasło.
             Wyniki wyszukiwania wyswietlane są w postaci tabeli zawierającej hasła oraz odsyłacze. Hasła poprzedzone są liczbą wskazującą liczbę opisów bibliograficznych z nimi związanych. Odsyłacze (bez poprzedzającej liczby) pozwalają przejść do właściwej postaci hasła w systemie.
             Wybierając hasło otrzymujemy listę pozycji z nim związanych. Poszczególne pozycje z lewej strony mają możliwość wyboru formatu wyświetlania w postaci karty katalogowej lub w formacie marc, albo opisów egzemplarzy. Pojawienie się zapisu Egzemplarze (...) z liczbą w nawiasie świadczy o występowaniu wskazanej ilości dokumentów w bazie PAT.
             Dodatkową możliwość ograniczenia wyników wyszukiwania stanowi Filtrowanie. Możliwe jest ono wg rodzaju zawartości, formy zapisu, języka, miejsca publikacji, daty publikacji (od - do), zawartości dotyczącej dat (od - do) oraz lokalizacji (wydzielone części księgozbioru).
             UWAGA: Aby ograniczyć wyszukiwanie do egzemplarzy dostępnych w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie należy wybrać opcję Filtrowanie, następnie polu Lokalizacja podświetlić linię Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie i potwierdzić umieszczonym niżej przyciskiem Zachowaj.
             Wyniki wyszukiwania mogą być przechowywane w Schowku, a następnie zapamiętywane lub wysyłane pocztą elektroniczną (E-mail). Wyniki przesyłane E-mail są zapisywane w kodzie UFT-8.

             Bardziej szczególowe informacje dotyczące używania programu Chameleon można uzyskać wybierając zakładkę Pomoc