Publikacje

Aktualności  |  Ośrodek Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


PUBLIKACJE WYDANE PRZEZ

OŚRODEK DOKUMENTACJI PONTYFIKATU JANA PAWŁA II

w Rzymie przy Via Cassia 1200

 

1.      Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska: Karol Wojtyła w świetle publikacji. Karol Wojtyła negli scritti. Bibliografia. Libreria Editrice Vaticana. Città del Vaticano 1980, 280 s.

2.      Krystyna Bielska: Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia. Rzym 1987, 63 s.

3.      Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1978-1983. Rzym 1987, 578 s.

4.      Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie - Komunikaty - Zarządzenia 1959-1978. Oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym 1987, 837 s.

5.      Ks. Karol Wojtyła: Przemówienia w Radio Watykańskim. Oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym 1987, 176 s. + 40 fot. 

6.      Krystyna Macińska: La Papo Johanno Paulo II en esperantaj publikajoj. Bibliografio. 1978-1986. Rzym 1988, 44 s.

7.      Krystyna Bielska: Jan Paweł II w dokumentach dźwiękowych 1978-1988. Bibliografia. Rzym 1990, 148 s.

8.       Wiktor Gramatowski SJ, Zofia Wilińska, Danuta Gułajewska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1983-1986. Rzym 1991, 336 s.

9.      Anna Malcówna: Kronika Rzymska. Bibliografia zawartości za lata 1982-1988. Rzym 1991, 65 s.

10.  Papież Jan Paweł II a Emigracja i Polonia 1987-1988. Komitet Redakcyjny ks. R. Dzwonkowski SAC, ks. S. Kowalczyk, ks. E. Walewander. Lublin 1991, 288 s.

11.  Michał Rożek: Polonica w kościołach Rzymu. Rzym-Warszawa 1991, 96 s. + 53 fot.

12.  Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Człowiek w polu odpowiedzialności. Wstęp Ks. prof. Andrzej Szostek. Rzym-Lublin, 1991, 96 s. + 4 fot.

13.  Księga pamiątkowa. Dziesięciolecie Fundacji Jana Pawła II. Red. K. Czajkowska, ks. M. Jagosz. Rzym 1991, cz. I 168 s. + 19 fot. kol., cz. II: Tablice pamiątkowe Dobroczyńców Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II. Red. ks. M. Jagosz 52 s. + 19 fot. kol. oraz 12 czarno-białych.

14.  Ks. Józef Makselon: Fascynacja a wezwanie. Ostatni pobyt Ojca Świętego w PRL. Rzym-Warszawa 1992, 89 s. + rys. 36 oraz 24 tabl.

15.  Nieznana karta brulionu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Opr. K. Czajkowska. Rzym 1992, 24 s. + 4 fot.

16.  Ks. Kard. Karol Wojtyła: Człowiek drogą Kościoła. Red. K. Czajkowska. Rzym 1992, 160 s.

17.  Krystyna Bielska: Jan Paweł II w utworach muzycznych. Bibliografia. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Rzym 1993, 160 s.

18.  Anna Malcówna: Kronika Rzymska. Bibliografia zawartości za lata 1989-1993. Rzym 1994, 32 s.

19.  Materiały XV sesji Stałej Konferencji Archiwów, Bibliotek i Muzeów Polskich na Zachodzie. 23-26.09.1993. Red. ks. M. Jagosz. Rzym 1994, 234 s.

20.  Krystyna Macińska: La Papo Johano II en esperantaj publikajoj. Bibliografio 1987-1991 Suplemento al la jaroj 1978-1986. Rzym 1994, 47 s.

21.  Tablice pamiątkowe Dobroczyńców Domu Polskiego i Fundacji Jana Pawła II. Red. ks. M. Jagosz. Rzym 1995, 87 s. + 27 fot. czarno-białych.

22.  Ks. Kard. Karol Wojtyła Jan Paweł II: Nauczanie społeczne Kościoła integralną częścią Jego misji. red. ks. M. Jagosz, ks. S. Pamuła. Słowo wstępne ks. S. Pamuła. Rzym 1996, 118 s.

23.  Jan Paweł II poza cenzurą PRL bibliografia 1976-1989. Oprac. Anna Sitarska i Stefania Skwirowska, Rzym 1996, 532 s. + 8 fot.

24.  Janina Jaworska, Artyści polscy o Papieżu. Oprac. graf. Marian Niwiński. Kielce 1996, 432 s. + Aneks 8 s.

25.  Ks. Józef Makselon: Wezwanie i opór. Polacy a Jan Paweł II. Rzym 1997, 102 s. + 13 tabl. Summary.

26.  O Świętej Jadwidze Królowej mówią... Zebrał i oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków  1997, 400 s. + 74 il cz-b; 23 il. kol. 

27.  Krystyna Macińska: La Papo Johano II en esperantaj publikajoj. Bibliografio 1992-1996 Rzym 1998, 56 s.

28.  Zofia Wilińska, Danuta Gułajewska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1987-1989. Rzym 1998, 671 s.

29.  Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Nauczyciel i Pasterz. T. 2:  Memoriały i pisma do Rządu i Władz Administracyjnych 1959-1978. Oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1998, 479 s. + portret.

30.  Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Nauczyciel i Pasterz. Listy pasterskie - Komunikaty - Zarządzenia 1959-1978. Uzupełnienie tomu I. Oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1999, 174 s.

31.Ks. Kardynał Karol Wojtyła: Apostolstwo świeckich. Zebrał i oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1999, 107 s.

32.  Ks. Kardynał Karol Wojtyła: W służbie Polonii i Kościołowi powszechnemu. Zebrał i oprac. ks. Michał Jagosz. Rzym-Kraków 1999, 363 s. + 41 il. cz.-b.

33.  Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie : 23-26 września 1999 r. Red. ks. Michał Jagosz. Rzym–Kraków 1999, 415 s. + 46 il. kol.

34.  Tadeusz Czosnyka, Ekslibrysy Jana Pawła II, Gliwice 2001

35.  Krystyna Macińska, Esperanckie ścieżki spotykają się w Rzymie, Łódź 2001

36.  Zofia Wilińska, Danuta Gułajewska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1990-1991. Rzym 2001.

37. Krystyna Macińska: La Papo Johano Paŭlo II, en Esperantaj Publikaĵoj. Bibliografio 1997-2001. Rzym 2003

38. Zofia Wilińska, Danuta Gułajewska: Jan Paweł II. Bibliografia polska 1992-1993. Rzym 2003

39. Ks. Andrzej Józef Nowobilski: Pontyfikat Przełomu Tysiącleci 25 lat Jana Pawła II na Stolicy Św. Piotra. Kraków 2003

40. Papieskie Medale Józefa Stasińskiego. W Zbiorach Rzymskiego Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II. Opracowanie Redakcyjne ks. Jan Główczyk, Magdalena Skrabska. Rzym 2004

 

do góry