Biblioteka

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


             Biblioteka Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II liczy ponad 20 tysięcy woluminów. W jej skład wchodzą: lektorium, biblioteka księgozbiorów papieskich, dysertacje naukowe oraz unikatowa kolekcja książek dedykowanych Jego Świątobliwości.
             Doskonale zaopatrzone lektorium oferuje naszym Czytelnikom przede wszystkim wielojęzyczne dzieła dotyczące nauczania Ojca Świętego od dnia wyboru na Stolicę Piotrową po dzień dzisiejszy, encyklopedie, słowniki, dzieła historyczne, literackie, filozoficzne, teologiczne, dokumenty Kościoła katolickiego.
             Biblioteka księgozbiorów papieskich skupia wszystkie dzieła filozoficzne, teologiczne i literackie napisane przez Karola Wojtyłę przed rokiem 1978 oraz bogate zbiory dokumentujące nauczanie i działalność Jana Pawła II. Ponadto są gromadzone wszelkie publikacje dotyczące Jego Pontyfikatu.
             W zbiorze dysertacji naukowych na szczególną uwagę zasługują prace inspirowane nauczaniem Ojca Świętego, pochodzące niemalże ze wszystkich uniwersytetów na świecie.
             Wyjątkowy zbiór biblioteczny stanowią książki z dedykacjami dla Następcy Świętego Piotra, a także wielotysięczna kolekcja wycinków z prasy polskiej i zagranicznej dotyczących osoby i dzieła Ojca Świętego.
             W korzystaniu ze zbiorów biblioteki pomaga tradycyjny kartkowy oraz nowoczesne katalogi komputerowe.
             W komputerowych bazach danych bibliotecznych można wyszukiwać informacje według różnych charakterystyk: formalnych (np. autorów, tytułów czasopism lub serii) i treściowych (np. haseł przedmiotowych, słów kluczowych).

             W Bibliotece Ośrodka możliwe jest przeszukiwanie lokalnych baz danych w systemie Procite, natomiast w sieci Internet dostępny jest

Katalog on-line w systemie Virtua   

              Zawiera on opisy książek ze zbiorów Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz Biblioteki Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Podstawowe informacje o korzystaniu z katalogu online Kliknij tutaj