Muzeum

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


        Muzeum Ośrodka dokumentacji powstało z darów ofiarowanych Ojcu Świętemu przez pielgrzymów podczas audiencji i podróży apostolskich. Przeważają dary rodaków z Polski i z emigracji. Dotychczas zarejestrowano w księgach inwentarzowych Ośrodka ponad 10 tysięcy obiektów muzealnych, reprezentujących różne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, medalierstwo, tkaniny, grafikę, itp. Wśród muzealiów na szczególną uwagę zasługują pamiątki osobiste i narodowe, liczne cymelia, składane Papieżowi Polakowi w przeświadczeniu, że są to najgodniejsze ręce, którym te skarby można powierzyć.
.