Archiwum

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


              W celu głębszego poznania osoby i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II, zachowania i przekazania następnym pokoleniom tego co jego pontyfikat wnosi do skarbca współczesnej cywilizacji i życia Kościoła, Ośrodek dokumentacji tworzy archiwum.

              Gromadzi w nim liczne dokumenty dotyczące życia i działalności Karola Wojtyły z jego 20-letniego posługiwania Kościołowi Krakowskiemu i ponad 24-letniej służby Kościołowi powszechnemu na Stolicy Piotrowej. Wśród tych dokumentów na szczególną uwagę zasługują: rękopisy bądź kopie rękopisów z lat kardynalskich i papieskich, teksty i dokumenty własnoręcznie firmowane czy parafowane, korespondencja ,dokumentacja fotograficzna i audiowizualna oraz zbiory specjalne, do których można zaliczyć papieską kolekcje filatelistyczną czy numizmatyczną.