Linki

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II Linki


Pomnik Ojca Świętego
Jana Pawła II
w Rzymie


Historia powstania

 


            Propozycja ufundowania w Rzymie pomnika Jana Pawła II pojawiła się podczas rozmów członków krakowskiego Bractwa Kurkowego, przebywających na jubileuszowej pielgrzymce w 2003 roku w Rzymie, z księdzem prałatem Janem Główczykiem, dyrektorem Ośrodka Dokumentacji i Studium Jana Pawła II, działającym przy Fundacji Jana Pawła II. W rozmowach tych uczestniczyli ksiądz infułat Jerzy Bryła, kapelan Bractwa Kurkowego, jego rzecznik prasowy redaktor Marian Satała, starszy Bractwa Leszek Gołda, król kurkowy Krzysztof Janarek oraz marszałek Bractwa Czesław Dźwigaj. Propozycja ufundowania w Rzymie pomnika Wielkiego Rodaka spotkała się z wielką przychylnością wielu środowisk tak w Rzymie, jak i w Polsce. Swojego poparcia udzielili między innymi ks. abp Szczepan Wesoły, ks. abp Stanisław Ryłko oraz ks. abp Stanisław Dziwisz.
            Wraz ze znalezieniem fundatorów, którymi, obok Bractwa Kurkowego, są państwo Rosalia i Andrzej Dudowie, właściciele firmy „Polbau”, przystąpiono do realizacji pomysłu. Projekt i wykonanie powierzono Czesławowi Dźwigajowi, rzeźbiarzowi, profesorowi w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W marcu 2004 roku model pomnika w skali 1:10 został przysłany do Rzymu. Po wspólnych rozmowach i konsultacjach ogólna koncepcja monumentu oraz jego symboliczna wymowa została zaakceptowana i pobłogosławiona przez ks. abpa Stanisława Dziwisza. Odsłonięcie pomnika zaplanowano na czas obchodów 84 urodzin Jana Pawła II. Pomnik został wykonany w krakowskiej pracowni rzeźbiarza i w maju przewieziony do Rzymu.
Uroczyste odsłonięcie odbyło się dnia 19 maja 2004 roku. Przybyłych gości powitał ksiądz prałat Mieczysław Niepsuj, dyrektor Domu Polskiego. Wśród zaproszonych byli prefekt Domu Papieskiego ks. abp Stanisław Dziwisz, Nuncjusz Apostolski ks. abp Józef Kowalczyk, metropolita Moskwy Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Józef Michalik, Ordynariusz Tarnowski bp Wiktor Skworc, biskup polowy Wojska Polskiego ks. bp Leszek Sławoj Głódź, przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II ks. abp Szczepan Wesoły oraz ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej ks. bp Tadeusz Rakoczy. Przybyli również pracownicy Kurii Rzymskiej, instytucji papieskich, zgromadzeń zakonnych w Rzymie oraz członkowie Koła Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II z Indonezji. Wśród gości byli pielgrzymi z Polski, Anglii, Francji i Stanów Zjednoczonych.
Odsłonięcie pomnika zbiegło się z 60-tą rocznicą bitwy o Monte Cassino stąd licznie przybyli kombatanci, rodziny poległych i przedstawiciele Rządu i Wojska Polskiego. Spotkanie uświetnił swoją obecnością pan prezydent Ryszard Kaczorowski oraz Irena Anders, wdowa po generale Władysławie Andersie. Władze polskie reprezentowali ambasadorowie Polski przy Stolicy Apostolskiej pani Hanna Suchocka i przy w Rzymie Michał Radlicki. Uroczystość uświetnił chór i orkiestra Wojska Polskiego.
Uroczystego odsłonięcie dokonał ks. abp Szczepan Wesoły. Podczas uroczystości odbyła się prezentacja i wmurowanie aktu erekcyjnego pomnika, jego kopię przekazano Ośrodkowi Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II na ręce księdza prałata Jana Główczyka. Na zakończenie król Bractwa Kurkowego uhonorował gości honorowych pamiątkowymi medalami oraz miniaturami pomnika.

              Autor

             Czesław Dźwigaj (ur. 18 czerwca 1950 roku w Nowym Wiśniczu) studiował w latach 1972-77 rzeźbę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, tam kontynuował swoją karierę. Jako profesor kieruje Pracownią Rzeźby w Ceramice. Jednocześnie wykłada sztukę sakralną w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest autorem kilkudziesięciu pomników, w tym dwudziestu ośmiu Jana Pawła II w kraju i za granicą (Chicago, Cicero i Wyandotte w Stanach Zjednoczonych, Posadas w Argentynie oraz w Hanowerze w Niemczech). W jego dorobku artystycznym znajdują się projekty i realizacje wnętrz kościelnych łącznie z monumentalnymi drzwiami reliefowymi (…../.). Profesor Dźwigaj jest laureatem wielu prestiżowych nagród na wystawach i konkursach rzeźbiarskich (m.in. Złoty Medal na Biennale im. Dantego w Rawennie, Nagroda Artystyczna im. Włodzimierza Pietrzaka).

              Pomnik

              Pomnik został usytuowany na dziedzińcu Domu Polskiego w Rzymie. Postać Jana Pawła II, wykonana ze spiżu, stoi na sferycznym postumencie, utworzonym z ciemnoczerwonej granitowej kotwicy, wypełnionej kostką. Na postumencie umieszczona jest inskrypcja: UMIŁOWANEMU OJCU ŚWIĘTEMU JANOWI PAWŁOWI II WIELKIEMU SYNOWI NARODU POLAKIEGO WDZIĘCZNI RODACY 18 V 2004.
              Sylwetka Papieża jest zamknięta w bryłę o zarysie przypominającym literę V. Proste szaty, modelowane sumarycznie, o nerwowej i ekspresyjnej powierzchni, tworzą za nim niewielkie tło. W lewej ręce Papież trzyma krzyż, prawa utrzymana jest w geście błogosławieństwa. Jego głowę nakrywa infuła. Jedynie spokojna twarz i dłonie ukazane są realistycznie. Szaty tworzą kubiczną, bardziej niezdefiniowaną formę, sugerującą wieczny ruch.
              Wymowa ideowa pomnika wiąże się z apostolską misją Jana Pawła II, ukazanego w pozie wiecznego wędrowca, głosiciela Dobrej Nowiny, pielgrzyma wprowadzającego ludzkość w Trzecie Tysiąclecie. Niesiony przez niego krzyż jest symbolem apostolskiej misji Kościoła. Postać przypomina również literę V, której znaczenie można odczytać jako Veritas (prawda), Via (droga) i Vita (życie). Forma podstawy, będącą z jednej strony nawiązaniem do nieformalnej nazwy Domu Polskiego jako Polskiej Wyspy na terenie Wiecznego Miasta, jest poprzez wkomponowany motyw kotwicy symbolem Nadziei.