Publikacje

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II Linki


  

WSTĘP


        Zjawisko oporu wobec dobra jest znane od początków ludzkiej cywilizacji. Wiele też było prób wykazania źródeł takiego sprzeciwu. Analizowano teoretycznie i przeżywano praktycznie niebezpieczeństwa kontestowania tego, co zawierała wielowiekowa tradycja i wartości obiektywne. Szukając uwarunkowań owych zjawisk, teologowie wskazywali na grzech pierworodny jako praprzyczynę wszelkiego zła, filozofowie umieszczali zjawisko ludzkiej niedoskonałości i jej niebezpieczeństwa w obszarze refleksji o przygodności człowieka. Natomiast psychologowie starali się dotrzeć do ukrytych motywacji samooszukiwania i wykazali istnienie tzw. mechanizmów obronnych. Ich oddziaływanie jest niezwykle istotne w kontekście wyborów egzystencjalnie istotnych, a branie ich pod uwagę pomaga zrozumieć paradoksy ludzkich opinii, zachowań, wyborów itp. Dotykamy tutaj istotnego problemu ludzkiego autentyzmu. Powstaje np. pytanie, jak to się dzieje, że pragnąc prawdy, człowiek często idzie za tym, co zafałszowane, mało zrozumiałe, a nawet niebezpieczne.
         Spotkania z Ojcem Świętym są wielopoziomowe i tak też winny być traktowane we wszelkich próbach naukowej systematyzacji. Obok fascynacji, radości i wielu niewątpliwie pozytywnych skutków, jakie sprawia Jego obecność, w postawach wobec Jana Pawła II spotykamy również szereg niekonsekwencji, oporu czy kontestacji. Interesująca jest próba poznania przynajmniej niektórych przyczyn takiego stanu rzeczy.
         Prezentowana książka bazuje na wypowiedziach 430 osób z Archidiecezji Krakowskiej, które na przełomie kwietnia i maja 1994 r. wypełniały specjalną ankietę pt. Polacy a Papież. Każde opracowanie materiałów empirycznych odwołuje się do statystyki. Tak będzie i w tym przypadku. Ograniczymy jednak te zestawienia do najbardziej elementarnych, aby nie utrudniać lektury. Autorowi bowiem chodzi przede wszystkim o pokazanie zasadniczych czy interesujących tendencji w odnoszeniu się do Piotra naszych czasów. Badania te zostały przeprowadzone w związku z 15-leciem pontyfikatu Jana Pawła II i już w demokratycznej Polsce. Stąd pojawiły się nowe wątki analiz. O ile w początkowym okresie pontyfikatu Jana Pawła II można było mówić o fascynacji i wezwaniu, o tyle w obecnej rzeczywistości bardziej adekwatne wydaje się widzenie działalności Ojca Świętego w horyzoncie wyznaczonym z jednej strony przez wezwanie usilnie kierowane przez Niego do współczesnego człowieka, a z drugiej - przez bardziej pogłębioną refleksję i zarazem wieloraki opór czy sprzeciw.
          W 4 rozdziałach tej książki będzie mowa kolejno o obrazie Papieża, fenomenie pielgrzymowania do Polski, globalnej ocenie pontyfikatu oraz powodach i przejawach kontestacji papieskiego przesłania. Wiele razy będą cytowane konkretne wypowiedzi respondentów w celu ukonkretnienia twierdzeń ogólnych.