Encykliki

Aktualności  |  Ośrodek  |  Archiwum  Biblioteka  |  Muzeum  |  Publikacje  |  Jan Paweł II  |  Linki


 

 

Kalendarium

Pielgrzymki

Beatyfikacje

Encykliki

Adhortacje

Listy apostolskie

Inne

Prace nad bibliografią

 

 

Encykliki Jana Pawła II

 1. REDEMPTOR HOMINIS o Jezusie Chrystusie Odkupicielu człowieka - 4 III 1979 r.
 2. DIVES IN MISERICORDIA o Bożym miłosierdziu - 30 XI 1980 r.
 3. LABOREM EXERCENS o pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy Encykliki Rerum novarum) - 14 IX 1981 r.
 4. SLAVORUM APOSTOLI w 1100. rocznice dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego - 2 VI 1985 r.
 5. DOMINUM ET VIVIFICANTEM o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata - 18 V 1986 r.
 6. REDEMPTORIS MATER o błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła - 25 III 1987 r.
 7. SOLLICITUDO REI SOCIALIS z okazji 20. rocznicy ogłoszenia Populorum progressio - 30 XII 1987 r.
 8. REDEMPTORIS MISSIO o stałej aktualności posłania misyjnego (w 25. rocznice soborowego Dekretu Ad gentes) - 7 XII 1990 r.
 9. CENTESIMUS ANNUS w 100. rocznicę Encykliki Rerum novarum - 1 V 1991 r.
 10. VERITATIS SPLENDOR o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła - 6 VIII 1993 r.
 11. EVANGELIUM VITAE o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego - 25 III 1995 r.
 12. UT UNUM SINT o działalności ekumenicznej - 25 V 1995 r.
 13. FIDES ET RATIO o relacjach miedzy wiarą a rozumem - 14 IX 1998 r.
 14. ECCLESIA DE EUCHARISTIA o Eucharystii w życiu Kościoła - 17 IV 2003 r.
 

do góry